Institutionen för datorteknik

Datakommunikation, DVP 98, hösten 98

Overhead bilder och föreläsningsanteckningar.

Denna sida kommer att fyllas på efterhand kursen ges med föreläsningsanteckningar som kompletterar overhead bilderna.

Observera att bilder och anteckningar är skyddade av copyright och kan inte göras allmänt tillgängliga.

Föreläsningsanteckningarna och bilderna finns i två format. PowerPoint97 (ppt) och HTML (html). PowerPoint-formatet har betydligt bättre upplösning vad gäller bilderna men kräver PowerPoint v7. En del HTML bilder förlorar upplösning när de förminskas, men de finns alla i kursboken ifall de är svåra att tyda.


Per Gunningberg

Last modified: 1 November 1998