Preliminär!

Läsanvisningar - kursen Datakommunikation II, vt99

Bertsekas & Gallagher:  149-154, 156-171, 174, exempel 3.7 ingår ej

Tanenbaum: 370-374,  379-386,  388-389, 393-395, 452-455, 458-467,  565-568, 723 - 743, 756-760

Keshav: 209-237, 245-246, 248-249, 329-337, 341-343, 445-461,  471-477, 545-553, 556-560

Tschudin: Utdelat material

RFC1889: 3-16, Hoppa över definitioner.

RFC 1633: Överkurs - mycket god beskrivning av Integrated Services. De viktigaste delarna täcks av Keshav och Tanenbaum.

Diff-Serve Draft: 1- 3, 8-12

Ingar ej: Gästföreläsning om Self Similar Traffic och Automatisk avlusning


Per Gunningberg

Last modified: 12 maj 1999