Aktivitet Lärare Datum Tid Plats Litteratur Moment
F1 PG 22/3 13-15  2001 N/A Introduktion. Uppsatsuppgift.
F2 PG 23/3 8-10  2001 Art Prestandafrågor. Prestandaprediktering
Uppsats PG 29/3 17  N/A Art Deadline för uppsatsval.
Uppsats PG,EN 30/3 8-12 TBA N/A Schemalagd handledning för uppsatsen.
F3 PG 12/4 15-17  1311 Art Prestandaprediktering, kömodeller.
F4 PG 13/4 13-15 2005 Kesh,Tann Principer för protokollimplementeringar.
F5 PG 14/4  13-15  2146 Tann Realtidsprotokoll, RTP, multimedia och media kompression.
F6 PG 15/4 8-10  2001 Tann,Art Paketbaserad telefoni och video. Multicast
Uppsats PG 15/4 17:00 N/A N/A Deadline, inlämning av uppsats
F7 PG 16/4  10-12 2005 Tann Flödesspecifikationer och trafikformning. Resursreservering i nät. Diffserve, IntServe
F8 CT 19/4  13-15  2005 Tann Active Networking 1.
F9 CT 20/4  8-10  2001 Tann.,Kesh Active Networking 2.
Deadline EN 21/4 13:00 1212 N/A Inlämning av reviderade uppsatser.
Uppsats EN  22/4  13:00 N/A N/A Uppsatser till opponenter.
F10 PG 3/5  13-15 2146 Kesh,Tann Paketschemaläggning i växlar och routers.
F11 PG 4/5     Kesh Resursreservering i värdmaskiner för kommunikation
F12 PG 5/5  13-15 2146 Kesh Trådlös predikterbar kommunikation.
Uppsats PG,EN 7/5  8-12  2145 N/A Presentation och opponering på uppsatser
Uppsats PG,EN 10/5 13-17 2145

2244

N/A Presentation och opponering på uppsatser
F13 BJ 11/5  10-12  2005 Kesh Art. Specifiering av predikterbara kommunikationssystem
Tentamen N/A 17/5 8-14 PS2 N/A Post Scriptum