Institutionen för Datorteknik
Per Gunningberg
Datakom II, frivillig kurs, ITP (DVP, MNP), vt 1998
1998-03-17
 
 
 
KURSINFORMATION
Datakom II

1. Översikt

Datakommunikation II är en fortsättningskurs på den grundläggande kursen i datakommunikation. Kursen riktar sig till studenter inom programmen ITP, DVP och MNP som vill specialisera sig mot datakommunikation.  Syftet med kursen är att introducera aktuella forsknings- och utvecklingsområden, bland annat  inom området predikterbar prestanda.  I kursen behandlas metoder för att konstruera högpresterande kommunikationssystem för multimedial kommunikation, som t ex IP telefoni, och andra tillämpningar som kräver garanterade realtidsegenskaper. Preliminärt kommer kursen att få följande innehåll: Prestandapredikteringsmetoder, effektiva protokollimplementeringar, multicast, multimedia, resursreservering, schemaläggning, flödeskontroll och trafikmodeller.

Målsättningen med kursen är att deltagaren ska få tillräckliga kunskaper inom området för att kunna förstå aktuella artiklar i professionella tidskrifter som t ex SIGCOMM Proceedings och IEEE Communications Magazine.

Datakommunikation II ges på D-nivå och är upplagd som en blandning av föreläsningar, gästföreläsningar och en relativt stor del eget arbete.  Deltagarantalet är begränsat till högst 30 stycken. ITP studerande ges företräde till kursen. Kursen innehåller  laborationer, programmeringsuppgifter och uppsatsskrivning.
 

2. Förkunskapskrav

Kursen förutsätter förkunskaper motsvarande kurserna datakommunikation, distribuerade system, realtidssystem, datorarkitektur, och operativsystem.

3. Lärare

Säkraste sättet att nå kursansvariga är via email.

4. Litteratur

Kursböcker:

Kursböckerna kompletteras med artiklar, se Läsanvisningar nedan. Artiklarna kopieras och distribueras under kursens gång.

5. Brevidläsningslitteratur

Som komplettering till kursböckerna rekommenderas följande:

Förslag på artiklar kommer att sammanställas under kursen gång.

6. Uppgifter.

Uppsats, omfattande 10 - 15 sidor, om  ett ämne inom området.  Opponering på uppsats.

Laborationsuppgift, bestämmes senare.

Uppsatsen skrives i grupper om två studerande.

7. Examination

Kursen examineras genom:

För godkänt på kursen fodras att uppsatsen, opponeringen och laborationsuppgifter är avklarade på ett nöjaktigt sätt.

8. Undervisningsplan

Undervisningen är uppdelad i följande moment:

(F), Föreläsningar (PG, BA)

(G), Gästföreläsare.

(S), Seminarium. (JC=Jakob Carlström)

Samtliga lokaler är på Polacksbacken. Första siffran anger huset, t ex 1= Infanteristen/Datorteknik, 2= Matematikum och 8 = Sjukan/Reglerteknik. Andra siffran anger våningsplan.
 
Aktivitet
Lärare
Datum
Tid
Plats
Litteratur
Moment
F1 PG 19/3 10-12  1212 Art  Introduktion, Prestandafrågor
F2 PG 20/3 8-10  1212 Art Prestandaprediktering
F3 PG 24/3 10-12  1212 Art Prestandaprediktering, kömodeller.
F4 BA 14/4  13-15  1212 Kesh,Tann och Art Principer för protokollimplementeringar
F5 BA 16/4  10-12  1212 Art. Effektiva protokollimplementeringar
F6 BA,PG 17/4  13-15  1212 Art Effektiva protokollimplementeringar
20/4 17:00 Deadline, inlämning av uppsats
F7 PG 21/4  8-10 1212  Tann Multimedia, paketbaserad telefoni. Media, kompression, och realtidskrav.
F8 PG 23/4  10-12  1212 Tann Multimedia, paketbaserad video. dist. spel. Realtidsprotokoll, RTP.
23/4 12:00 1212 Utlämning  av uppsatser för opponering
   BM  23/4  13-17     Laborationstillfälle 1
F9 PG 27/4  10-12  1212 Tann. Kesh Multicast
   BM  27/4  13-17     Laborationstillfälle 2
F10 PG 29/4  13-15  1212 Kesh,Tann Flödesspecs, resursreservering, paketschemaläggning
F11 PG 5/5  8-10  1212 Kesh Flödesspecs, resursreservering, paketschemaläggning
PG,BK,MB 5/5 13-16 Opponering på uppsatser
F12 MB 6/5  13-15 1212  Kesh Flödesspecs, resursreservering, paketschemaläggning
F13 PG 8/5  8-10  1212 Kesh,Tann Flödeskontroll
PG,BK,MB 7/5 13-16 Opponering på uppsatser
F14 PG, JC 11/5  10-12  1212 Kesh Art. Trafikmodller
Tentamen   15/5       Var?
Kesh. anger kursboken "An Engineering Approach to Computer Networking", av S. Keshav och Tann. boken "Computer Networks", av A. Tannenbaum. Med Art. och Utdrag menas artiklar respektive bokutdrag som distribueras under kursens gång.

10. Övrigt

Alla kursdeltagare förväntas ha tillgång till och läsa elektronisk post samt regelbundet läsa kursens hemsida: http://www.docs.uu.se/~perg/course/datakom2/it98/index.swe.html. Där anslås denna kursinformation, aktuella kursmeddelanden, maskinläsbara föreläsningsanteckningar, schema,  uppgifts- och tentamensresultat, obligatoriska uppgifter, länkar till intressanta servers om datakommunikation, mm. Observera att tentamens- och uppgiftsresultat anslås endast på resultatfilen och kommer bara att vara läsbar från datorsystem som tillhör samma Internetdomän på Polacksbacken.

11. Läsanvisning:

Utdelade artiklar läses i sin helhet, eller enligt läsanvisingar som lämnas vid aktuella föreläsningstillfällen. Följande hänvisningar och artiklar är mycket preliminära:

Prestandafrågor och kömodeller. * Bertsekas and Gallager, "Data Networks", kapitel 3, sid 149 - 170
* Föreläsningsanteckningar om prestanda.
Principer för protokollimplementeringar. * Tanenbaum, "Computer Networks", Kap 6.6.
* Keshav, "An Engineering...", Kap 16
* Föreläsningsanteckningar.
* Eventuellt andra artiklar.
Effektiva protokollimplementeringar  * Artikel om (ej bestämt ännu): Multiprocessorexekvering, Host interface issues, xkernel, ALF/ILP Multicast (MBONE), tillförlitliga multipoint protokoll * Tanenbaum, Kap5.4.4-5, 5.5.7, Tunneling och IP multicasting. Realtidsprotokoll, RTP och multimedia * RFC 1889, Real Time Protocol
* Tanenbaum, Kap 7.7, Multimedia
Flödesspecifikationer, resursreservering och paketschemaläggning * Keshav, "An Engineering...",  Kap 9, 13, 14
* Tanenbaum, Kap 5.3
* Artiklar: -
Trafikmodeller * Keshav, "An Engineering...", Kap 14
* Artikel (preliminär): V. Paxson and S. Floyd, "Wide Area Traffic: The Failure of Poisson Modeling", IEEE/ACM Transaction on Networking, 1995.