Datakom II, frivillig kurs, ITP (DVP, MNP), vt 1999
1999-03-21

KURSINFORMATION

Datakom II

1. Översikt

Datakommunikation II är en fortsättningskurs på den grundläggande kursen i datakommunikation. Kursen riktar sig till studenter inom programmen ITP, DVP och MNP som vill specialisera sig mot datakommunikation.  Syftet med kursen är att introducera aktuella forsknings- och utvecklingsområden, bland annat  inom området predikterbar prestanda.  I kursen behandlas metoder för att konstruera högpresterande kommunikationssystem för multimedial kommunikation, som t ex IP telefoni, och andra tillämpningar som kräver garanterade realtidsegenskaper. Preliminärt kommer kursen att få följande innehåll: Prestandapredikteringsmetoder, effektiva protokollimplementeringar, multicast, multimedia, resursreservering, schemaläggning, flödeskontroll och "Active Networking".

Målsättningen med kursen är att deltagaren ska få tillräckliga kunskaper inom området för att kunna förstå aktuella artiklar i professionella tidskrifter som t ex SIGCOMM Proceedings och IEEE Communications Magazine.

Datakommunikation II ges på D-nivå och är upplagd som en blandning av föreläsningar, gästföreläsningar och en relativt stor del eget arbete.  Deltagarantalet är begränsat till högst 30 stycken. ITP studerande ges företräde till kursen. Kursen innehåller uppsatsskrivning.
 

2. Förkunskapskrav

Kursen förutsätter förkunskaper motsvarande kurserna datakommunikation, distribuerade system, realtidssystem, datorarkitektur, sannolikhetsteori med matematisk statistik och operativsystem.

3. Lärare

Säkraste sättet att nå kursansvariga är via email.

4. Litteratur

Kursböcker:

Kursböckerna kompletteras med artiklar, se Läsanvisningar nedan. Artiklarna kopieras och distribueras under kursens gång.

5. Brevidläsningslitteratur

Som komplettering till kursböckerna rekommenderas följande:

Förslag på artiklar kommer att sammanställas under kursen gång.

6. Uppgifter.

 • Uppsats om ett aktuellt ämne inom området.  Ämnet väljes ur en lista och uppsatsen bör vara mellan 10-15 sidor, dubbelt radavstånd. Uppsatsen skrives i grupper om två kursdeltagare. Varje grupp ska presentera uppsatsen och opponera på en annan..
 • 7. Examination

  Kursen examineras genom:

  För godkänt på kursen fodras att uppsatsen och opponeringen är avklarade på ett nöjaktigt sätt.

  8. Undervisningsplan

  Undervisningen är uppdelad i följande moment: (F), Föreläsningar (PG, CT), Handledning (PG, EN). Gästföreläsare BJ=Bengt Jonsson.

  Samtliga lokaler är på Polacksbacken. Första siffran anger huset, t ex 1= Infanteristen/Datorteknik, 2= Matematikum och 8 = Sjukan/Reglerteknik. Andra siffran anger våningsplan.
   

  Schema - se separat OH-bild.

  Kesh. anger kursboken "An Engineering Approach to Computer Networking", av S. Keshav och Tann. boken "Computer Networks", av A. Tannenbaum. Med Art. och Utdrag menas artiklar respektive bokutdrag som distribueras under kursens gång.

  10. Övrigt

  Alla kursdeltagare förväntas ha tillgång till och läsa elektronisk post samt regelbundet läsa kursens hemsida: http://www.docs.uu.se/~perg/course/datakom2/it99/index.swe.html. Där anslås denna kursinformation, aktuella kursmeddelanden, maskinläsbara föreläsningsanteckningar, schema,  uppgifts- och tentamensresultat, obligatoriska uppgifter, länkar till intressanta servers om datakommunikation, mm. Observera att tentamens- och uppgiftsresultat anslås endast på resultatfilen och kommer bara att vara läsbar från ett lösenordsskyddad katalog. Kontakta någon av lärarna om du inte fått lösenord.

  11. Läsanvisning:

  Utdelade artiklar läses i sin helhet, eller enligt läsanvisingar som lämnas vid aktuella föreläsningstillfällen. Följande hänvisningar och artiklar är mycket preliminära:

  Prestandafrågor och kömodeller.

 • Bertsekas and Gallager, "Data Networks", kapitel 3, sid 149 - 170
  Föreläsningsanteckningar om prestanda.
 • Principer för protokollimplementeringar.

 • Tanenbaum, "Computer Networks", Kap 6.6.
  Keshav, "An Engineering...", Kap 16
 • Multicast (MBONE), tillförlitliga multipoint protokoll

 • Tanenbaum, Kap5.4.4-5, 5.5.7, Tunneling och IP multicasting.
 • Realtidsprotokoll, RTP och multimedia

 • RFC 1889, Real Time Protocol
  Tanenbaum, Kap 7.7, Multimedia
 • Flödesspecifikationer, resursreservering och paketschemaläggning

 • Keshav, "An Engineering...",  Kap 9, 13, 14
  Tanenbaum, Kap 5.3
  Artiklar: -An Architecture for Differentiated Services <draft-ietf-diffserv-arch-02.txt>
 • Active networking

  Schemaläggning i värdmaskiner och i trådlösa nät