Läsanvisningar - kursen Datakommunikation II, vt98

Bertsekas & Gallagher:  149-154, 156-173

Tanenbaum: 370-374,  376-386,  393-395, 458-467,  565-572, 723 - 750, 756-760

Keshav: 209-246, 329-342, 395-406, 445-461,  471-475, 545 - 560

Ahlgren: Avhandling, kap 1.1, sid 11-16

RFC1889: 4-5, 7-14

Trafikmodeller:

Ingar ej: Föreläsning om Co-scheduling, shaping and ATM adapter.


Per Gunningberg

Last modified: 8 maj 1998