Institutionen för Datorteknik Kursinformation

Per Gunningberg

Datakom II, frivillig kurs, ITP (DVP, MNP), vt 1998

1998-02-06

 

******PRELIMINÄR INFORMATION*****

KURSINFORMATION

Datakom II

1. Översikt

Datakommunikation II är en fortsättningskurs på den grundläggande kursen i datakommunikation. Syftet med kursen är att introducera aktuella forsknings- och utvecklingsområden, speciellt metoder för predikterbar prestanda. Målsättningen med kursen är att deltagaren ska få tillräckliga kunskaper inom området för att kunna förstå aktuella artiklar i professionella tidskrifter som t ex SIGCOMM Proceedings och IEEE Communications Magazine.

 

Kursen riktar sig till studenter inom programmen ITP, DVP och MNP som vill specialisera sig mot datakommunikation.

 

Datakommunikation II ges på D-nivå och är upplagd som en blandning av föreläsningar, gästföreläsningar och en relativt stor del eget arbete. Omfattningen är 3 poäng på ITP programmet. Studerande på DVP och MNP programmen har en större andel eget arbete och kursen omfattar då 5 poäng. Deltagarantalet är begränsat till högst 35 stycken. ITP studerande ges företräde till kursen. Kursen innehåller praktiska programmeringsövningar och uppsatsskrivning.

 

Innehållet i kursen behandlar metoder för att konstruera högpresterande kommunikationssystem för multimedial kommunikation, som tex IP telefoni, och andra tillämpningar som kräver garanterade realtidsegenskaper. Preliminärt kommer kursen att få följande innehåll: Prestandapredikteringsmetoder, effektiva protokollimplementeringar, multicast, multimedia, resursreservering, schemaläggning, flödeskontroll och trafikmodeller.

2. Förkunskapskrav

Kursen förutsätter förkunskaper motsvarande kurserna datakommunikation, distribuerade system, realtidssystem, datorarkitektur, och operativsystem. Dessutom behövs erfarenhet av större programmeringsprojekt i C eller motsvarande programspråk.

3. Lärare

• Per Gunningberg (PG), kursansvarig, föreläsningar enligt schema, rum 1457, tel 4713171, email: perg@docs.uu.se

• Bengt Ahlgren (BA), föreläsningar, SICS, tel 08-753 1562, email: bengta@docs.uu.se

• Kursassistenter, vilka det blir meddelas senare.

Säkraste sättet att nå kursansvariga är via email.

4. Litteratur

Kursboken är:

Kursboken kompletteras med artiklar, se Läsanvisningen nedan. Dessa kopieras och distribueras under kursens gång.

5. Brevidläsningslitteratur

Som komplettering till kursböckerna rekommenderas följande:

Förslag på artiklar kommer att sammanställas under kursen gång.

6. Inlämningsuppgifter.

• Uppsats, omfattande 10 - 15 sidor, om valfritt ämne inom området.

• Laborationsuppgift bestämmes senare. Endast för DV och MN studenter.

Uppsatsen kan göras i grupper om två studerande. Övriga uppgifter görs enskilt. Uppsatsen lämnas till Per Gunningberg och uppgiften till någon av de kursansvariga.

7. Examination

Kursen examineras genom:

För godkänt på kursen fodras att uppsatsen är avklarade på ett nöjaktigt sätt.

 

Preliminärt fördelas betygssättningen enligt nedan:

30% för uppsatsen

70% för tentamen

Uppsatsen och laborationsuppgifterna är giltiga till och med augusti 1998.

8. Undervisningsplan

Undervisningen är uppdelad i följande moment:

(F), Föreläsningar (PG, BA)

(G), Gästföreläsare.

(S), Seminarium. (JC=Jakob Carlström)

Samtliga lokaler är på Polacksbacken. Första siffran anger huset, t ex 1= Infanteristen/Datorteknik, 2= Matematikum och 8 = Sjukan/Reglerteknik. Andra siffran anger våningsplan.

Aktivitet

Lärare

Datum

Tid

Plats

Littera-tur

Moment

F1

PG

19/3

10-12

 

Art

Introduktion, Prestandafrågor

F2

PG

20/3

8-10

 

Art

Prestandaprediktering

F3

PG

24/3

13-15

 

Art

Prestandaprediktering, kömodeller.

F4

BA

14/4

   

Kesh och Art

Principer för protokollimplementeringar

F5

BA

16/4

   

Art.

Effektiva protokollimplementeringar

           

Deadline för uppsats

F6

BA,PG

17/4

   

Art

Effektiva protokollimplementeringar

F7

PG

21/4

   

Tann

Multimedia, paketbaserad telefoni. media kompression, realtidskrav.

F8

PG

23/4

   

Tann

Multimedia, paketbaserad video. dist. spel. Realtidsprotokoll, RTP.

           

Laborationstillfälle 1

F9

PG

27/4

   

Tann. Kesh

Multicast

           

Laborationstillfälle 2

F10

PG

29/4

   

Kesh

Flödesspecs, resursreservering, paketschemaläggning

F11

PG

5/5

   

Kesh

Flödesspecs, resursreservering, paketschemaläggning

F12

MB

6/5

   

Kesh

Flödesspecs, resursreservering, paketschemaläggning

F13

PG

8/5

   

Kesh

Flödeskontroll

F14

PG, JC

11/5

   

Kesh Art.

Trafikmodller

Tentamen

 

15/5

     

Var?

Kesh. anger kursboken "An Engineering Approach to Computer Networking", av S. Keshav och Tann. boken "Computer Networks", av A. Tannenbaum. Med Art. och Utdrag menas artiklar respektive bokutdrag som distribueras under kursens gång.

10. Övrigt

Alla kursdeltagare förväntas ha tillgång till och läsa elektronisk post. En distributionslista kommer att utnyttjas för utskickande av meddelanden under kursens gång. Skicka din elpostaddress till kursansvarig om du saknar elpost.

 

Kursen har en egen WWW hemsida:http://www.docs.uu.se/~perg/course/datakom2/IT97/index.eng.html. Där anslås denna kursinformation, aktuella kursmeddelanden, maskinläsbara föreläsningsanteckningar, schema, obligatoriska uppgifter, länkar till intressanta servers om datakommunikation, mm. Tentamens- och uppgiftsresultat anslås endast på filen: /stud/docs/kurs/datakom2/IT97/resultat.html. Resultaten kommer bara att vara läsbara från datorsystem som tillhör samma Internetdomän på Polacksbacken.

11. Läsanvisning:

Utdelade artiklar läses i sin helhet, eller enligt läsanvisingar som lämnas vid aktuella föreläsningstillfällen. Följande hänvisningar och artiklar är preliminära:

Introduktion,

Prestandafrågor och kömodeller.

• Bertsekas and Gallager, "Data Networks’, 2:nd edition, 1992, kapitel 3, sid.

• Föreläsningsanteckningar om prestanda.

Principer för protokollimplementeringar.

• Föreläsningsanteckningar.

• Eventuellt andra artiklar.

Effektiva protokollimplementeringar

 

• Artikel om (ej bestämt ännu): Multiprocessorexekvering, Host interface issues, xkernel, ALF/ILP

Multicast (MBONE), tillförlitliga multipoint protokoll

• Tanenbaum, "Computer Networks", 3rd edition, Kap5.4.4-5, 5.5.7, Tunneling och IP multicasting.

• Tanenbaum, "Computer Networks", 3rd edition, kap 5.5.10, IPv6.

Realtidsprotokoll, RTP och multimedia

• RFC 1889, Real Time Protocol

• Tanenbaum, "Computer Networks", 3rd edition,Kap 7.7, Multimedia

Flödesspecifikationer, resursreservering och paketschemaläggning

• Kesh

• Artiklar:

Trafikmodeller

• Kesh,

• Artikel (preliminär): V. Paxson and S. Floyd, "Wide Area Traffic: The Failure of Poisson Modeling", IEEE/ACM Transaction on Networking, 1995.