Preliminärt schema:

 

 

Datum Tid

Sal

Ämne

Förel.

F1

Mar 21,13.15

Å2001

Introduktion, val av kursuppgift

PG

F2

Mar 24,10.15

Å10132

Köfenomen och andra fördröjningar, resursallokerande nätverk

PG

F3

Mar 26, 10.15

P2247

Prestandaprediktering och kömodeller

PG

Mar 28,17.00

 ----

Deadline för val av uppsatsämne/projekt

 

F4

Apr 3, 08.15

P2247

Multimedial kommunikation och media kompression

PG

F5

Apr 7, 13.15

Å2001

Paketbaserd strömmande media, multicast och realtidsprotokoll

PG

F6

Apr 9, 08.15

Å10132

Trafikklasser, kvalitetsparametrar och trafikstyrning

PG

F7

Apr 28, 13.15

P1111

Bandbreddsmätning och andra prestandamätningstekniker

BM

 

Apr 28, 17.00

 ----

Deadline för inlämnande av uppsats

 

F8

Apr 29, 13.15

P2146

IntServ, DiffServ, bandwidth brokers och RED

PG

F9

Maj 2, 13.15

P1211

Bandbredds- och paketschemaläggning

PG

F10

Maj 5, 15.15

Å2001

Principer för design av router och innehållsväxlar

PG

F11

Maj 8, 10.15

Å10132

Principer för protokollimplementationer i värdmaskiner

NN

 

Maj 8, 17.00

 -----

Deadline för inlämning av reviderad uppsats

 

F12

Maj 9, 10.15

Å10132

Overlays, CDNs och tjänstearkitekturer

PG

F13

Maj 15, 08.15

Å10132

P2P-networking och innehållsadressering

RG

S1

Maj 22, 08.15

P2146

until 17.00: oral presentations, half group

PG

S2

Maj 23, 08.15

P1111

until 17.00: oral presentations, half group

PG

S3

Maj 26, 08.15

P1111

until 12.00: oral presentations, half group

PG

EXA

Maj 28,

Written exam