Uppsala universitet
Datakommunikation II
 
Informationsteknologi : Datakommunikation II

Artikelsamling Datakommunikation II, vårterminen 2003

 

Utdrag från: Bertsekas, D. & Gallager, R., "Data Networks", Andra utgåvan, Prentice-Hall, 1992

Utdrag från: Tanenbaum., "Computer networks", Fjärde utgåvan, Prentice-Hall, 2003

Utdrag från: Keshav, S., "An Engineering Approach to Computer Networking", 1997, Addison Wesley.

Utdrag från: Davies and Peterson, "Computer Networks A Systems Approach", 2000, 2nd ed, Morgan-Kaufmann.

Pekka Hedqvist "CDN - lösningen på Internets flaskhalsar", Nätmagazin Nr 10, 2002.


 

 

 
©- 2001. UPPSALA UNIVERSITET, Box 256, 751 05 Uppsala | per.gunningberg@it.uu.se, den 14 mars 2003