Uppsala universitet
Datakommunikation II
Kursbeskrivning
Schema
Lärare
Uppsatsuppgift
Projektuppgift
Interninformation
Presentationsschema
Extra kursmaterial
Graduate course
Informationsteknologi : Datakommunikation II

Välkommen till kursen Datakommunikation II, ITP 2002

Denna sida innehåller information om kursen Datakommunikation II som ges för det Informationteknologiska programmet under perioden mars - maj 2002. Även studenter från DV och MN programmen kan följa denna kurs. Kursen är fulltecknad våren 2002.

Observera att all information på denna sida uppdateras kontinuerligt.

Nyheter, med det mest aktuella först

 • Observera den ändrade tiden för resttentamen: 13 augusti, 9-14, Polacksbacken.
 • Tentamensresultat 2002-05-24.
 • Rättningen av tentamen har blivit försenad av flera orsaker. Rättningen beräknas bli klar den 16 juni. Beklagar dröjsmålet.
 • Läsanvisningarna finns nu tillgängliga på: Interninformation
 • Alla föreläsningsanteckningar finns nu upplagda på vår interna sida: Interninformation
 • Lycka till med tentamen den 24 maj, kl 14-19. Polacksbacken.
 • Tack för genomgående mycket bra presentationer och fantastiskt fina demonstrationer. Det är alltid lika roligt att komma fram till den delen av kursen.
 • Så gott som alla föreläsningsanteckningar finns nu upplagda på vår interna sida: Interninformation Läsanvisningar finns som länk under varje föreläsningstillfälle. En sammanställning av alla anvisningar kommer så småningom.
 • Någon glömde sitt Dell kraftaggregat i sal 1211. Jag har lagt det ovanpå mitt postfack på våning 4, Hus 1.
 • Det är obligatorisk närvaro vid uppsatspresentationerna i dels den presentationsgrupp du tillhör och dels fredag 9-11:30. Presentationerna är indelade i tre grupper: onsdag fm, onsdag em och torsdag fm.
 • Opponeringsschemat är nu klart, se Presentationsschema Kontakta författarna av uppsatsen och be om en kopia så fort som möjligt. Email till första författarnamnet finns angivet i schemat i interninformationen.
 • Per Gunningberg kontaktar de författare som behöver komplettera sin uppsats via email.
 • Den 7 maj kommer tre forskarstuderande att berätta om sin forskning; Bob Melander, Thiemo Voigt och Mattias Wiggberg (från Sydney).
 • På föreläsning F13, 6 maj, kommer vi att bland annat diskutera tentamen.
 • Gästföreläsningen den 2 maj utgår.
 • Kontrollera er uppsatstid. Ett par uppsatser saknas.
 • Per Gunningberg är på tjänsteresa tom den 22 april. Skicka email.
 • Bokade uppsatsämen och projekt är markerade med rött på respektive sida: Uppsatsuppgift Projektuppgift
 • Kursstart är den 25 mars, kl 1515, i sal 2247.
 • "Gamla" nyheter.

Kursbeskrivning

Datakommunikation II är en fortsättningskurs på den grundläggande kursen i Datakommunikation. Den riktar sig främst till studenter på IT-programmet som vill specialisera sig inom området och till forskarstuderande som vill bredda sin utbildning.

Kursen täcker aktuella forskningsämnen inom multimedial kommunikation, trådlösa nätverk, resursreservering, realtid, active networks och högpresterande datornät. En del av föreläsningarna kommer att ges av experter från industrin och från andra universitet. Efter kursens slut ska kursdeltagerna kunna förstå professionella artiklar i tidskrifter från ACM och IEEE.

Kursen ges på D-nivå och för forskarstuderande. Den kräver en stor del eget arbete i form av en projektuppgift eller en avancerad uppsats. Det egna arbetet ska presenteras vid ett seminarium. Kursdeltagaren ska också opponera på andras uppsatser vid seminarietillfällena.

Kurskoder: IT3: 1IT130, MN2: 1DT634

Förkunskapskrav:

 • Datakommunikation I

Föreläsare, handledare och kursansvariga

Kursen websida:

http://www.docs.uu.se/~perg/course/datakom2/it2002

Preliminärt schema:

 

Date/Time

Room

Topic

Lect.

F0

Mar 25,15.15

P2247

Introduction, project/paper assignment

PG

F1

Mar 26,13.15

P1311

Multimedia networking

PG

F2

Mar 27,08.15

P1311

Real Time protocols and Multicast

PG

Mar 28,17.00

 ----

Deadline for choice of paper topic and assign

 

F3

Apr 8, 13.15

Å4101

QoS and RSVP, Int+DiffServ

PG

F4

Apr 9, 08.15

Å10134

Packet scheduling & Network processors

PG

F5

Apr 9, 10.15

Å10134

Active Networking I

CT

F6

Apr 10, 08.15

P1311

Active Networking II and Mobile IP

CT

F7

Apr 12, 13.15

P2247

Wireless communications

PG

F8

Apr 15, 15.15

Å2001

Cellular communications

PG

F9

Apr 16, 08.15

P2247

Ad-hoc networks

PG

F10

Apr 17, 13.15

P2247

Guest speaker

NN

 

Apr 25, 17.00

 ----

Deadline for paper

 

F11

Apr 29, 15.15

Å2001

Wireless LAN and Bluetooth

PG

F12

May 2, 08.15

Å4001

Industry presentation, Föreläsningen utgår.

CR

 

May 2, 17.00

 -----

Deadline for revised paper

 

F13

May 6, 13.15

Å2001

Proxy architectures and preparation for the exam.

PG

F14

May 7, 13.15

P2247

Communications Research at DoCS: Bandwidth probing, Server overload, Bluetooth vertical handover.

BM,

TV,

MW

F15

May 8, 13.15

P2247

Content Distribution Networks, overlays and service architectures

PG,

PH

P1

May 15, 08.15

P1113

until 17.00: oral presentations, half group

PG

P2

May 16, 08.15

P1113

until 17.00: oral presentations, half group

PG

P3

May 17, 08.15

P1113

until 12.00: oral presentations, half group

PG

EXA

May 24, 14-19

Polacks

Written exam

 

Kursuppgift

Kursdeltagarna ska antingen skriva en längre uppsats om ett aktuellt område inom datakommunikationsområdet eller genomföra ett projekt under kursen gång. Dessa genomförs som grupparbete. I bägge alternativen kommer ska arbetet presenterats muntligt vid ett seminarietillfälle. Omfattningen av det individuella arbetet ska motsvara en till två veckors heltidsarbete.

Uppsats med opponering

Uppsatsen skrives normalt i grupper om två personer eller fyra personer beroende på ämnesval. Omfattningen bör vara 10-15 sidor för två personer och 15-25 sidor för fyra personer. Val av uppsatsämne görs utifrån en sammanställd lista eller enligt egna förslag efter godkännande av kursansvarig. Deadline för uppsatsen är 25 april kl 17. Därefter får varje grupp en annan grupps uppsats som de ska opponera på vid seminarietillfället. För detaljerade instruktioner, se kursuppgift. Valet av ämne och gruppindelning ska vara bestämt senast den 28 mars kl 17.

Projekt

För de som är intresserade erbjuder vi ett begränsat antal projektuppgifter istället för uppsatsskrivande. Varje projekt är avpassat för ett team om 4-5 personer. Ett sådant projekt behandlar aktuell forskning inom datakommunikationsområdet och innehåller normalt systemprogrammering i Linux/Win-miljö. Varje team handledes av en forskarstuderande från institutionen. Resultatet skall presentareas och demonstreras vid ett seminariettillfälle i slutet av kursen. Ett kort skriftlig rapport skall också inlämnas.

Följande projekt erbjudes för detta år

 1. Energy saving by using play-out buffers on thin clients
 2. Ad hoc (APE) measurements
 3. Handheld ad hoc networks for collaborative learning
 4. GeoNotes in Polacksbacken building 1.
 5. 802.11/GPRS vertical handover in an Ipaq with Nokia D211
 6. LUNAR on Lego mindstorms

För fullständig information se:

http://www.docs.uu.se/~perg/course/datakom2/it2002/projekt-uppgift.html

Litteratur

 • Schiller J., "Mobile Communications", 1999, Addison Wesley
 • Utdrag från: Keshav, S., "An Engineering Approach to Computer Networking", 1997, Addison Wesley.
 • Kurose J, and Ross, K. "Computer Networking: A TopDown Approach...", 2001, AddisonWesley Longman.
 • Utdrag från: Davies and Peterson, "Computer Networks A systems approach", 2000, 2nd ed, Morgan-Kaufmann.
 • Kopior på föreläsningsanteckningar som distribueras under kursens gång.

Läsanvisningar ges under kursens gång.

Examination

Kursen examineras dels med en tentamen den 24 maj och dels med godkänd uppsats/projekt. Betyget bestäms förutom av tentamensresultat även av uppsatsen/projektrapporten, presentationen och opponeringen. Omdömet på uppsatsdelen/projektet kan höja men inte sänka tentamensbetyget.

 
©- 2001. UPPSALA UNIVERSITET, Box 256, 751 05 Uppsala | per.gunningberg@it.uu.se, den 4 augusti 2002