Datakommunikation II, ITP 2001

Föreläsning F10

2001-04-24, 13-15, sal 2247

Idag:

  1. User quality of service
  2. Tjänsteklasser: IETF och ATM Forum
  3. Trafikkontrakt
  4. Trafikformning
  5. Antagning av ny trafik

Att läsa: Peterson & Davie: 488-513, Keshav: 445 - 461

Nästa tillfälle: 2001-04-26, 10:15, Real Time protocols och Packet Scheduling

Information:

  1. Uppsatsskrivande - deadline den 25 april och den 4 maj för revision
  2. Föreläsningen den 7 maj flyttade till eftermiddagen 13-15, i sal Å2001

Material:

  1.  Utdrag från Keshavs bok.

Per Gunningberg