Datakommunikation II, ITP 2001

Föreläsning F9

2001-04-23, 8-10, sal 2247

Idag:

  1. Multimedia
  2. Ljudkompression
  3. Videokompression
  4. MPEG
  5. Realtidskrav

Att läsa: Peterson & Davie, 539-559, 176-182

Nästa tillfälle:QoS and Resource Reservation (Utdrag ur Keshavs bok)

Information:

Deadline för uppsats 25 april

Material:


Per Gunningberg