Datakommunikation II, ITP 2000

Föreläsning F2

2000-04-06, 8-10, sal 2001

Idag:

 1. Sista registreringsdag
 2. Spread Spectrum
 3. Cell baserad radio
 4. Media Access Protokoll
 5. CDMA DSSS
 6. GSM

Att läsa: Schiller sid 61-89, 100-15, Tanenbaum 266-268

Nästa tillfälle: 2000-04-06, 10.15, Wireless LAN (Schiller)

Information:

 1. Anmälan obligatorisk
 2. Registrera er för uppsats/projekt
 3. Anmälningslista för handledning
 4. WaveLAN kort, David Lundberg, rum 1457

Material:

 1. Anmälningslistor
 2. Dispensansökan
 3. Kursbeskrivning
 4. Uppsats
 5. Uppgifter
 6. Kursbok

Per Gunningberg