Datakommunikation II, ITP 2001

Föreläsning F11

2001-04-26, 10-12, sal 2247

Idag

  1. Paketschemaläggning

Att läsa: Peterson 6 Davie: 448-464, Keshav: 209-242, 245-246, 249, 468

Nästa tillfälle: 2001-04-27, 10:15

Information:

  1. Uppsatser måste lämnas in
  2. Annonsering av presentationer på hemsidan
  3. Särtryck från Keshavs bok finns nu tillgängligt

Material:


Per Gunningberg