Datakommunikation II, ITP 2001

Föreläsning F1-F3

April 2001

Idag:

 1. Registreringsfrågor
 2. Introduktion till mobilitet
 3. Öppna frågeställningar
 4. Referensmodell
 5. Frekvenser och signaler
 6. Antenner
 7. Multiplexing
 8. Bredband (Spread spectrum)
 9. Cell baserade system

Att läsa: Schiller sid 1 - 82

Nästa tillfälle: 2001-03-26

Information:

 1. Anmälan obligatorisk
 2. Dispensansökan måste lämnas in
 3. Registrera er för uppsats/projekt

Material:

 1. Anmälningslistor
 2. Dispensansökan
 3. Kursbeskrivning
 4. Uppsats
 5. Uppgifter
 6. Kursbok

Per Gunningberg