Presentationsschema - uppsatser och projektarbeten i Datakommunikation II, vårterminen 2000

Program 25 - 29 maj

Alla presentationer är i Hus 2, sal 145.

Bakgrund.

I kursen Datakommunikation II ingår att antingen skriva en uppsats om ett aktuellt ämne eller genomföra ett projekt inom datakommunikationsområdet. I år har vi tre projekt som använder det trådlösa radioLAN-nätet som finns i hus 1. Dessa projekt presenteras den 29 maj. Uppsatserna presenteras 25 och 26 maj. Uppsatserna den 25 maj presenteras på 10 minuter. Därefter sker en kort opponering och en diskussion, allt inom 10 minuter. Uppsatserna den 26 maj är mer omfattande och har därför blivit tilldelade 40 minuter istället för 20 minuter.

Välkomna

Per Gunningberg och Christian Tschudin


 

Tid Uppsats och författare Opponenter
Torsdagen den 25 maj    

08.15 -09.25

"Elektroniska kontanter", Annica Nordell, Emma Larsson Michael Björn, Annika Andersson
  "Bredband till hemmet - en jämförelse av olika tekniker" Hanna Wallin, Charlotta Öhlen Daniel Eklind, Jonas Adolfsson
  "Jini Loves Bluetooth", Ville Hansson, Daniel Gulbrandsen Hanna Svensson, Kristina Bladh
     

09.40 - 10.50

"WAP vs I-mode", Michael Björn, Annika Andersson Manoucher Solouk
  "Smart Dust. - Kommer dammet att förgylla vardagen?", Johan Borgert, Carl Ahlberg Ville Hansson, Daniel Gulbrandsen
  "IrDA and its future", Daniel Eklind, Jonas Adolfsson Johan Borgert, Carl Ahlberg
     

11.05 -12.00

"Bredband till hemmet - trade offs", Hanna Svensson, Kristina Bladh Annica Nordell, Emma Larsson
  "Jini and Bluetooth. A new networking technology", Manoucher Solouk Hanna Wallin, Charlotta Öhlen
     
Fredagen den 26 maj    

10.15 - 11.00

"Bluetooth. Secure wireless ad hoc connections for the future", Therese Berg, Anders Boussard, Daniel Gröndahl, Åsa Lindberg Magnus Berggren, Sven Montan, Henrik Nord, Mattias Östergren
     

11.15 - 12.00

"Smart Spaces", Magnus Berggren, Sven Montan, Henrik Nord, Mattias Östergren Therese Berg, Anders Boussard, Daniel Gröndahl, Åsa Lindberg
     
Måndagen den 29 maj    

08.15 - 09.15

Projekt: "Mobile IP", Magnus Öström, Marcus Palm, Pär Löfquist, Morgan Sandberg, Ulf Sahlin, Johan Haldin, Claudio Mihel, Niklas Waller  
     

09.30 - 10.30

Projekt: "MANET Ad-hoc Routing protocols", Erik Hagström, Jesper Holmberg, David Lundberg, Jonas Ekman, Mattis Fjällström, Erik Nordström, Maria Landberg  
     

10.45 - 11.45

Projekt: "Testing Active Ad Hoc Routing", Fredik Johansson, Emil Paulsson, Jonas Allared, Carl Andersson, Johan Haarala  

 


Per Gunningberg