Datakommunikation II, ITP 2000

Föreläsning F9

2000-04-26, 13-15, sal 1111

Idag:

  1. Multimedia
  2. Ljudkompression
  3. Videokompression
  4. MPEG
  5. Realtidskrav

Att läsa: Tanenbaum 723-750

Nästa tillfälle: 2000-05-02, 15.15, QoS and Resource Reservation (Utdrag ur Keshavs book)

Information:

  1. Föreläsningstillfället den 12 maj flyttas
  2. Deadline för uppsata 5 maj
  3. Läsanvisningar

Material:


Per Gunningberg