Datakommunikation II, ITP 2000

Föreläsning F12 och F13

2000-05-16, 10-12, 13-15, sal 1111 och 2001

Idag:

  1. Resursreserveringsprotokoll
  2. Paketschemaläggning
  3. Multicast och Realtidsprotokoll

Att läsa: Tanenbaum: 452-455 370-374, 756-760, Keshav: 209-242, 245-246, 249, 468

Nästa tillfälle: 2000-05-17, 10:15, Proxyarkitekturer

Information:

  1. Schema presentationer
  2. Opponeringsmaterial
  3. Annonsera presentationer på nätet
  4. Keshav's material finns att köpa, 30kr.

Material:


Per Gunningberg