Datakommunikation II, ITP 2000

Föreläsning F1

2000-04-05, 13 -15, sal 2001

Idag:

 1. Registreringsfrågor
 2. Introduktion till mobilitet
 3. Öppna frågeställningar
 4. Referensmodell
 5. Frekvenser och signaler
 6. Antenner
 7. Multiplexing
 8. Bredband (Spread spectrum)
 9. Cell baserade system

Att läsa: Schiller sid 1 - 82

Nästa tillfälle: 2000-04-06, 8.15, Media Access (Schiller) och GSM (Tanenbaum)

Information:

 1. Anmälan obligatorisk
 2. Dispensansökan måste lämnas in
 3. Registrera er för uppsats/projekt

Material:

 1. Anmälningslistor
 2. Dispensansökan
 3. Kursbeskrivning
 4. Uppsats
 5. Uppgifter
 6. Kursbok

Per Gunningberg