Institutionen för datorteknik

Datakommunikation II, ITP 2000, våren 2000.

Intressanta examensarbeten.

Denna sida kommer att fyllas på i efterhand med examensarbeten som är relaterade till kursen.


Start-upp företaget ipUnplugged i Stockholm erbjuder fem avancerade examensarbeten med hög kvalitet i områdena Ad hoc networking, Mobile IP, Nyckelhantering, Virtual Private Networks och Mobila tillämpningar.

ipUnplugged is a company developing IP mobility products for the mobile
business community. Our Mobile Service Routers, client software and
service management systems form a secure Mobile VPN system that
allows business users to roam transparently beyond the confines of private
networks.


Per Gunningberg

Last modified: 14 nov 2000