Uppsala 1997-01-02

Hej och välkommen till kursen Datakommunikation, 1DT633!

Registering och den första föreläsningen kommer att äga rum xxdagen den yy januari, 1997, kl zz, i sal vv, hus 1 på Polacksbacken i Uppsala.

Aven du som är antagen som reserv är välkommen, vi tror att vi kan bereda dig plats. Det viktigt att du kommer till registreringen! Om du inte kommer, riskerar du att förlora din plats! Om du är förhindrad att komma, men ändå vill gå kursen var vänlig att meddela mig detta före den 10 januari.

Om du är antagen på villkor att förkunskapskraven kan styrkas vid registreringen, var då vänlig och ta med dokument som styrker förkunskaperna. Detta gäller speciellt dig som fått kod "10".

Definitivt schema över resten av kursen kommer du att få vid registreringen. Preliminärt kommer det att vara föreläsningar 5 xx.

Kurslitteraturen är: Computer Networks, Third Edition, av Andrew Tanenbaum, Prentice-Hall International Editions, 1996. Ett antal exemplar finns att köpa i Studentbokhandeln i Uppsala.

Under kursen gång skall ett antal obligatoriska uppgifter genomföras som kräver att institutionens datorsystem och programvara utnyttjas. Information om dessa ges också vid registreringen.

Ytterligare information kan du finna på kursens hemsida: http://www.docs.uu.se/~perg/course/datakom/mn97/index.swe.html

Med vänliga hälsningar och med förhoppningar om att vi ses vi registreringen.

Per Gunningberg

Institutionen för Datorteknik

Uppsala Universitet

Box 325

751 05 Uppsala

Telefon: 018-183171

Fax: 018-550225

Elpost: Per.Gunningberg@docs.uu.se

URL: http://www.docs.uu.se/~perg


Last Modified: 01:52pm MET, January 02, 1997