Uppsala UniversitetDoCS

Datakommunikation MN97

Denna sida lämnas in som försättssida till uppgiften

Sätt ett kryss!

[ ]
Inlämningsuppgift nr 1
Alternating Bit Protocol

[ ] Inlämningsuppgift nr 2
Nätverk och nättjänster

[ ] Inlämningsuppgift nr 3
Client/Server


Jag/vi har självständigt utarbetat följande uppgiftslösning. För två personer gäller att vi båda har deltagit i uppgiftslösningen enligt vad som specifierats i uppgiften.


________________________________________________________________________
Sökväg till katalog där alla relevanta filer finns
______________________
Inlämningsdatum
______________________   _______________________
Namnteckning        Namnteckning______________________   _______________________
Namnförtydligande      Namnförtydligande


______________________   _______________________
personnummer        personnummer