Institutionen för datorteknik

Kursbrev - Datakommunikation DVP 98

Välkommen till kursen Datakommunikation, 1DT131. Kursen startar den 2 november kl 0815, sal 1211, på Polacksbacken. Det är viktigt att du kommer till kursstarten eftersom vi då kommer slutgiltigt att registrera dig för kursen. Kommer du ej riskerar du att förlora din plats. Vi har en lång lista av reserver som gärna vill komma in. Har du förhinder att komma, men ändå vill följa kursen var då vänlig och ta kontakt med mig.

Vi kommer att börja föreläsningarna den 2 november och det är en fördel att redan då ha tillgång till kursboken. Den är Computer Networks, tredje upplagen, av Andrew Tanenbaum. Den finns att köpa bland annat hos Studentbokhandeln.

Kursen har redan en hemsida med preliminär information: http://www.docs.uu.se/~perg/course/datakom/dv98

Välkommen till kursen

Per Gunningberg
per.gunningberg@docs.uu.se
018-471 3171


Per Gunningberg


Last modified: 28 oktober 1998