Institutionen för datorteknik

Datakommunikation, DVP 98, hösten 98

Länkar till sidor med intressant information om datakommunikation.

Denna sida kommer att fyllas på efterhand kursen ges med länkar. Det förväntas inte inför tentamen att kursdeltagaren har läst dessa sidor.


Per Gunningberg

Last modified: 1 November 1998