Uppgift i datakommunikation

Krav på Användargränssnittet

Jesper Jonsson (jojo@docs.uu.se)

Vi har vissa krav på hur gränssnittet mot användaren skall se ut. Dessa krav är till för att uppgiften skall bli lättare att rätta. Det är således i ert intresse att följa dessa krav; om ni inte gör det kommer uppgiften att ta betydligt längre tid att rätta.

Programmen

Programmen skall heta dbserver och dbclient, ingenting annat.

Utskrifter

Det script ni skall använda för att testa er uppgift gör väldigt många anrop till klienten. Det är därför viktigt att ni inte kladdar ner testkörningen med irrelevanta data. Uppgifter med debugutskrifter i testkörningarna kommer att returneras orättade.

Vill ni använda debugutskrifter så är det starkt rekommenderat att ni lägger dom inuti #ifdef/#endif-par så att ni kan koppla bort alla utskrifter innan ni lämnar in uppgiften. Om ni sedan måste debugga koden så är det lätt att koppla på utskrifterna igen.

Exempel:

#define DEBUG    /* Debug-printing on */

...

#ifdef DEBUG
   printf("Sending packet to server %s.\n", server_name );
#endif
Genom att kommentera bort raden "#define DEBUG" så kommer debug-utskriften att försvinna.

Returvärden

Klienten skall om allting lyckas returnera EXIT_SUCCESS och om något fel uppstår EXIT_FAILURE. Dessa konstanter är definierade i stdlib.h och skickas som argument till funktionen exit() som ni anropar när ni avslutar klienten.

Frågor

Frågor hänvisas till labhandledarna( ).