Uppsala UniversitetDoCS

Datakommunikation DV97

Denna sida lämnas in som försättssida till uppgiften


[ ] Nättjänster

[ ] Snoop (Nätavlyssning)

[ ] Client/Server del 1
Klient

[ ] Client/Server del 2
Analys

[ ] Client/Server del 3
Server

Jag/vi har självständigt utarbetat följande uppgiftslösning. För två personer gäller att vi båda har deltagit i uppgiftslösningen enligt vad som specifierats i uppgiften.


________________________________________________________________________
Sökväg till katalog där alla relevanta filer finns______________________
Inlämningsdatum______________________   _______________________
Namnteckning        Namnteckning______________________   _______________________
Namnförtydligande      Namnförtydligande


______________________   _______________________
personnummer        personnummer