Uppsala UniversitetDoCS


Uppsala 1997-03-14

Hej och välkommen till kursen Datakommunikation, 1DT730!

Registering och den första föreläsningen kommer att äga rum fredagen den 11 april, 1997, kl 0915, i sal 1146, hus 1 på Polacksbacken i Uppsala.

Även du som är antagen som reserv är välkommen, vi tror att vi kan bereda dig plats. Det är viktigt att du kommer till registreringen. Om du inte kommer, riskerar du att förlora din plats. Om du är förhindrad att komma, men ändå vill gå kursen var vänlig att meddela mig detta helst före den 9 april.

Om du är antagen på villkor att förkunskapskraven kan styrkas vid registreringen, var då vänlig och ta med dokument som styrker förkunskaperna. Detta gäller speciellt dig som fått kod "10".

Detaljschema kommer du att få vid registreringen. Följande helger är reserverade för våra träffar i Uppsala: 11 - 12 april, 24 - 25 april och 16 - 17 maj. Tentamen är schemalagd till den 31 maj, 9 - 15.

Kurslitteraturen är: Computer Networks, Third Edition, av Andrew Tanenbaum, Prentice-Hall International Editions, 1996. Ett antal exemplar finns att köpa i Studentbokhandeln i Uppsala.

Under kursen gång skall ett antal obligatoriska uppgifter genomföras som kräver att institutionens datorsystem och programvara utnyttjas. Information om dessa ges också vid registreringen.

För att du effektivt ska kunna utnyttja föreläsningarna vid våra träffar rekommenderar vi att du studerar avsnitten innan vi träffas. Inför den första träffen rekommenderar vi att du läser sidorna 1-55, 77-81, 140-147, 175-235, 243-260, 275-301 och 304 - 324 i kursboken.

Ytterligare information kan du finna på kursens hemsida: http://www.docs.uu.se/~perg/course/datakom/distans97/index.swe.html

Med vänliga hälsningar och med förhoppningar om att vi ses vi registreringen.

Per Gunningberg
Institutionen för Datorteknik
Uppsala Universitet
Box 325
751 05 Uppsala Telefon: 018-183171
Fax: 018-550225
Elpost: Per.Gunningberg@docs.uu.se
URL: http://www.docs.uu.se/~perg


Last Modified: 04:52pm MET, march 14, 1997