Förslag till inlämningsuppgifter

Nya protoll

TCP Vegas.

Peter Danzig har porterat TCP Vegas till SunOS 4.1.3. Hans kod finns tillg{nglig. Ta hem den, kompilera upp en ny SunOS-k{rna med TCP Vegas, och g|r prestandaj{mf|relser mot SunOS' TCP.

Web caching

Web-caching. Exv. Netscape cachar sidor per anv{ndare, men f|r att minska n{ttrafiken skulle man vilja ha cachar gemensamma f|r flera anv{ndare eller flera maskiner. Det finns m}nga f|rslag p} hur n{ttrafiken skulle kunna minskas genom cachning av Web-sidor. Studera dessa och f|resl} (och g{rna implementera) ett system f|r effektiv cachning av Web-sidor d{r flera anv{ndare (helst p} flera maskiner) kan utnyttja en gemensam cache.

Säkerhet

S{kerhet. Ett stort problem idag {r den bristande s{kerheten i Internet. Unders|k vad som g|rs f|r att avhj{lpa denna brist, och implementera n}gon form av s{kerhetsmekanism.

Trafikgenerering

Datortrafik {r inte Poisson-f|rdelad. Anv{nd n}gon av de moderna modellerna f|r datortrafik f|r att implementera en trafikgenerator som kan anv{ndas i exv. prestandaanalys.

K|n{tsmodellering.

K|n{tsmodellering. Modellera en dators exekvering av protokoll med k|n{t, med avseende p} CPU-utnyttjande, minnes}tkomst etc.
Per Gunningberg			Phone  	+46 18 18 31 71 
Dept. of Computer Systems 	Phone SICS:	+46 8 752 1526
P.O. Box 325			Fax   	+46 18 55 02 25
S-751 05 Uppsala  	  	E-mail  	per.gunningberg@DoCS.UU.SE
Sweden			  	Room   	1437		
Updated: 960524