Institutionen för Datorteknik Kursinformation

Per Gunningberg

Datakom II, fo-kurs och frivillig gu-kurs, vt 1996

1996-03-26

KURSINFORMATION

Datakom II

1. Översikt

Kursen är en fortsättningskurs på den grundläggande kursen i datakommunikation. Syftet med kursen är att introducera aktuella forsknings- och utvecklingsområden. Målsättningen med kursen är att deltagaren ska få tillräckliga kunskaper inom området för att kunna förstå artiklar i professionella tidskrifter som t ex SIGCOMM Proceedings och IEEE Communications Magazine.

Kursen riktar sig till forskarstuderande inom ämnet datorteknik och till fjärde årskursens studenter inom DV, TF eller MN programmen som vill specialisera sig mot datakommunikation.

Kursen är upplagd som en blandning av föreläsningar, gästföreläsningaroch seminarier. Omfattningen är 5 poäng. Deltagarantalet är begränsat till 25 studeranden. Forskarstuderande ges företräde till kursen.

Kursen innehåller praktiska programmeringsövningar och uppsatsskrivning.

Preliminärt kommer kursen att få följande innehåll:

2. Förkunskapskrav

Kursen förutsätter förkunskaper motsvarande kurserna datakommunikation, distribuerade system, realtidssystem, datorarkitektur, och operativsystem. Dessutom behövs erfarenhet av större programmeringsprojekt i C eller motsvarande programspråk.

3. Lärare

Säkraste sättet att nå kursansvariga är via email.

4. Litteratur

Kursboken är:

Kursboken kompletteras med artiklar, se Läsanvisningen nedan. Dessa kopieras och distribueras under kursens gång.

5. Brevidläsningslitteratur

Som alternativ och komplettering till ``Gigabit networking'' rekommenderas följande böcker:

Tanenbaums tredje upplaga av ``Computer Networks''. Boken kommer enligt förlaget att finnas tillgänglig i slutet av mars 1996.
Halsall, F., ``Data Communications, Computer Networks and Open Systems'', Tredje upplagan, Addison-Wesley.
Stallings, W., ``Data and Computer Communication'', Fjärde upplagan, MacMillan.
Stevens, W. R , Unix Network Programming, Prentice-Hall, 1990.
Stevens, W.R., TCP/IP Illustrated, Volume 1 & 2, Addison Wesley, 1994
Förslag på artiklar kommer att sammanställas under kursen gång.

6. Inlämningsuppgifter.

Programmeringsuppgiften kan göras i grupper om två studerande. Övriga uppgifter görs enskilt. Uppsatsen lämnas till Per Gunningberg och uppgiften till någon av de kursansvariga. Reviewuppgiften redovisas vid ett seminarium för de forskarstuderande.

Det går också bra att antingen göra en större uppsats eller en större programmeringsuppgift efter godkännande från kursansvariga. Vi rekommendrar att ni väljer uppsatsen och programmeringsuppgiften inom samma ämne så att de kompletterar varandra.

7. Examination

Kursen examineras genom:

För godkänt på kursen fodras att obligatoriska uppgifterna är avklarade på ett nöjaktigt sätt.

Preliminärt fördelas betygssättningen enligt nedan:

20% för uppsatsen
20% för programmeringsuppgiften
60% för tentamen
Observera att kursen ges endast vid detta tillfälle och att endast två tentamensmöjligheter är planerade, en i juni och en i augusti. Uppsatsen och programmeringsuppgiften måste därför vara klara till augusti 1996.

8. Undervisningsplan

Undervisningen är uppdelad i följande moment:

(F), Föreläsningar (PG, MB)
(G), Gästföreläsare.
(S), Seminarium. (JC=Jakob Carlström)
Samtliga lokaler är på Polacksbacken. Första siffran anger huset, t ex 1= Infanteristen/Datorteknik, 2= Matematikum och 8 = Sjukan/Reglerteknik. Andra siffran anger våningsplan.

Part. anger kursboken Gigabit Networking, av C. Partridge och med Art. och Utdrag menas artiklar respektive bokutdrag som distribueras under kursens gång.

10. Övrigt

Alla kursdeltagare förväntas ha tillgång till och läsa elektronisk post. En distributionslista kommer att utnyttjas för utskickande av meddelanden under kursens gång. Skicka din elpostaddress till kursansvarig om du saknar elpost.

Kursen har en egen WWW hemsida:http://www.docs.uu.se/docs/undergrad/instances/spring96/datakom/datakom2/index.eng.html. Där anslås denna kursinformation, aktuella kursmeddelanden, maskinläsbara föreläsningsanteckningar, schema, obligatoriska uppgifter, länkar till intressanta servers om datakommunikation, mm. Tentamens- och uppgiftsresultat anslås endast på filen: /stud/docs/kurs/datakom/datakom2/resultat. Resultaten kommer bara att vara läsbara från datorsystem som tillhör samma Internetdomän på Polacksbacken.

11. Läsanvisning:

Utdelade artiklar läses i sin helhet, eller enligt läsanvisingar som lämnas vid aktuella föreläsningstillfällen. Följande hänvisningar och artiklar är preliminära:

Introduktion, ATM teknologi
Partridge, kap3, kap4
Föreläsningsanteckningar
ATM, QoS och resursreservering
Partridge, kap 4, kap 8, 11
Föreläsningsanteckningar
Artikel: R. Jain, ``A Brief Overview of ATM: Protocol Layers, LAN Emulation, and Traffic Management''
Prestandafrågor och kömodeller.
Bertsekas and Gallager, ``Data Networks', 2:nd edition, 1992, kapitel 3, sid 149 - 191.
Föreläsningsanteckningar om prestanda
Köteori med datakom.exempel
Bertsekas and Gallager, ``Data Networks', 2:nd edition, 1992, kapitel 3, sid 149 - 191.
Principer för protokollimplementeringar
Stevens, ``Unix Network programming'', kap 6.1-6.6, Berkeley Sockets.
Föreläsningsanteckningar.
Eventuellt andra artiklar.
Effektiva protokollimplementeringar
Partridge, kap 9 - 9.8, 10.4
Föreläsningsanteckningar
Artikel om (ej bestämt ännu): Multiprocessorexekvering, Host interface issues, xkernel, ALF/ILP
IPv6, multicast (MBONE), multipoint protokol, HTTP och WWW.
Tanenbaum, ``Computer Networks'', 3rd edition, Kap5.4.4-5, 5.5.7, Tunneling och IP multicasting.
Tanenbaum, ``Computer Networks'', 3rd edition, kap 5.5.10, IPv6.
Tanenbaum, ``Computer Networks'', 3rd edition, kap 7.6, WWW.
Tanenbaum, ``Computer Networks'', 3rd edition, kap 7.7.5, MBONE.
Radio, mobila enheter, mobile IP & TCP
Artiklar: Bestämmes senare.
Realtidsprotokoll, RTP och multimedia
RFC 1889, Real Time Protocol
Tanenbaum, ``Computer Networks'', 3rd edition,Kap 7.7, Multimedia
Flödesspecifikationer, resursreservering och paketschemaläggning
Partridge, kap 9.9, 12, 13.3-13.1
Artiklar:
Zhang, Deering, Estrin, Shenker & Zappala, RSVP: A New Resource ReSerVation Protocol, IEEE Network, September 1993
J.F. Kurose, ``Open Issue and Challenges in Proving Quality of Service Guarantees in High-Speed Networks'', ACM Computer Communication Review, Jan 1993, (Vol. 23, no. 1) pp. 6 - 15.
K. Nahrstedt and R. Steinmetz, ``Resource Management in Networked Multimedia Systems'',IEEE Computer, May 1995.
Paketvideo och bildkompression.
Artikel: G. Karlsson, ``Asynchronous Transfer of Video''.
Gigabit networks och protokoll
Partridge, kap 7, 10.5
Artikel om (ännu ej bestämt): All Optical networks, DAN-paper, SCI, HIPPI
Trafikmodeller
Artikel (preliminär): V. Paxson and S. Floyd, ``Wide Area Traffic: The Failure of Poisson Modeling'', IEEE/ACM Transaction on Networking, 1995.


Last Modified: 01:38pm MET, March 27, 1996