Institutionen för Datorteknik

ger en ny kurs i

Datakommunikation II

Period 4, vt 1996, (27 mars till 4 juni)

Datakom II är en fortsättning på den grundläggande kursen datakommunikation. Syftet med kursen är att introducera aktuella forsknings- och utvecklingsområden inom datakommunikation.

Kursen riktar sig till forskarstuderanden inom ämnet datorteknik och till fjärde årskursens studenter som vill specialisera sig mot datakommunikation inom DV, TF och MN programmen. Deltagarantalet är begränsat. Förkunskaper: Datakommunikation, Distribuerade System och Realtidssystem.

Preliminärt kommer kursen att få följande innehåll:

För anmälan och ytterligare information kontakta Per Gunningberg, rum 1437, tfn 183171, perg@docs.uu.se. Preliminär, Kursinformation finns här.


Last Modified: 02:41pm MET, February 14, 1996