Uppsala Universitet | Inst f informationsteknologi (IT-inst) | Avd f teknisk databehandling (TDB)

Institutionen för informationsteknologi
Avdelningen för teknisk databehandling


Före

Mats Cedvall

Telefon:
Int: +46-18-471 29 73,
+46-18-471 10 29
Nat: 018 - 471 29 73,
018 - 471 10 29
Fax
Int: +46-18-52 30 49
Nat: 018 - 52 30 49
Email
mats@it.uu.se
Postadress
Box 120
S-751 04 Uppsala
Sweden
Besöksadress
Polacksbacken, hus 2, rum 322
Ekonomikum, rum E322

Efter


Undervisning


Programmeringsteknik F2 vt -10 .

Programmeringsteknik X1 och fristående ht -09 .

Programmeringsteknik ES2 och F2 vt -09 .

Programmeringsteknik X1 och Q2 ht -08 .

Programmeringsteknik W1 vt -08 .

AI ht -10Diverse länkar


Min andra halvtidstjänst har jag vid inst för informatik och media/informationssystem . Där har jag också en hemsida .


Mats Cedvall
mats@it.uu.se
12-11-20, 19:41:14 MET