Uppsala universitet       Institutionen för informationsteknologi


Name
Kajsa Harling (f. Ljungberg)
Position
Former PhD student
Former Teacher
Current work phoneFörstudiemöten
Tisdag 13 nov. Deltagare: Sverker Holmgren, Kajsa Harling.
Agenda:
 • Allmänna mötesrutiner: kallelser, protokoll...
 • Dokumenthantering, SVN lokalt? wiki? vem granskar?
 • Granskning lå:siktig tidplan, uppdatering
 • Korttidsplanering systembeskrivning: vilka deltar, möten närmaste veckan
 • Mall QTL-mjukvaruinventering (Kajsa ansvarig): rubriker, detaljnivå?
 • Utföra QTL-inventering: Vem kan vilken kod? Vem skriver vilken del?
 • Beskrivning Lunarc? Ska det ske? Vem skriver? Rubriker, detaljnivå?
 • Sammanfattning nuvarande plug-in. Användningsfall? Funktioner?Leverabler
Systembeskrivning:
 • Lunarc
 • QTL-mjukvaruinventering: Optimeringsmetod, parallellisering, funktionalitet, inparametrar, indataformat, utdataformat, verifiering/testning, senaste utvecklare, språk
 • Befintlig plugin: QTL-mjukvara, GUI, funktioner, datahantering, parameterhantering...
 • Problembeskrivning: Prestanda, buggar, meddelanden...

Kravspecifikation utvecklad plugin:
 • Funktionella krav: Användningsfall/Scenarier, funktioner, datahantering...
 • Icke-funktionella krav: Systemrestriktioner, prestanda, standarder...

Konsekvensanalys

Projektplanering design och implementation


Research
I used to work on computational tools for the global optimization problem connected with simultaneous mapping of multiple quantitative trait loci (QTL).