Datorsystem EIP

Några personliga ord om undervisningsformerna på Datorsystem, EIP

Kursuppläggning

På kursen kommer att göras försök med annorlunda undervisningsformer.

Undervisningsformerna kommer att diskuteras mellan kursledning och kursdeltagare, och kommer att förändras under kursens gång.

Bakgrund

De tekniker, verktyg, språk, som används inom data- och IT-området förändras snabbt. Det klassiska exemplet är Internet och WWW, vars genomslagskraft inte var tänkbar för tio år sedan.

En modern utbildning måste därför vara inriktad mot att lära ut förmåga till lärande, ge erfarenhet av samarbete i olika former, och stimulera till nyfikenhet, lika mycket som att ge faktiska kunskaper.

Livslångt lärande - utbildningen inte tar slut när "skolan" är slut - är ett nyckelbegrepp. 1997 var av EU utnämnt till "året för livslångt lärande".

Kursuppläggning

Kursen kommer, mot bakgrund att av ovanstående, att vara upplagd för att stimulera lärande, att skapa en miljö där kursdeltagarna lär ut till varandra och lär av varandra. I praktiken innebär det att antalet "katederföreläsningar" blir lågt, medan kursdeltagarna kommer att presentera stoff för varandra. Kursens lärare bör ses som "resurspersoner" att diskutera med, och såsom ansvarig för projektet, snarare än "de som vet allt".

Handledning kommer att ges relativt frikostigt.

Slutord

Dessa arbetsformer kommer till viss del att vara nya för både lärare och kursdeltagare.

Vi måste alltså vara lyhörda, och öppna för idéer om förändringar under resans gång.Jag ser fram emot ett intressant och stimulerande samarbete.