Instructions in English

 

Control

 

Control är ett spel mellan två spelare med varsin dator. Spelet är gratis här. Det går ut på att låta sina pjäser kontrollera så stort område som möjligt. Man gör det genom att flytta pjäser, bygga fler pjäser, och slå motståndarens pjäser.

 

---

 

 

 

Spelplan och spelare

 

Spelet går mellan två spelare, vit och svart. Spelar du vit ser utgångsställningen ut som till vänster nedan, spelar du svart ser den ut som till höger:

 

 

 

Den stora svarta fyrkanten är spelplanen. Den vita rundeln i övre vänstra hörnet är vits startpjäs. Det ljusröda fältet runt pjäsen är det område som pjäsen kontrollerar. På samma sätt är svarts startpjäs i nedre högra hörnet och området den kontrollerar är blått.

 

En spelare kan bara se sina egna pjäser och de områden de kontrollerar. I utgångsläget kan alltså vit inte se svarts pjäs, och svart kan inte se vits pjäs.

 

---

 

 


Att flytta en pjäs

 

En rund pjäs kan flyttas till ett annat ställe. För att flytta den tryck på den med musen, vänster knapp. Pjäsen lyser upp rött, och det område den kan gå till lyser också upp, klarrött för vita och blått för svarta pjäser.

 

 

Dra musen till det ställe du vill flytta pjäsen. När du drar visas en röd ring där pjäsen kommer att hamna om du släpper musknappen:


 

 

Släpp musen och pjäsen har flyttat:


 

 

Flytta pjäsen igen. Pjäsen kontrollerar ett cirkelformat område runt sig.


 

         

 

Du kan inte flytta pjäsen utanför det kontrollerade röda området. Men det kontrollerade området följer med pjäsen, så genom att flytta flera gånger kan du få pjäsen att gå hur långt som helst. Svarta pjäser flyttar på samma sätt.

 

Pjäser får inte krocka med varandra. Om du tex har tre runda pjäser så ser du att det område som lyser upp när du flyttar en av pjäserna undviker de andra

 

     

 

---

 

 


Tidspärr

 

Vit och svart får flytta pjäser utan att vänta på varandra. Det finns ingen turordning och man behöver inte vänta på sin tur. Men det finns en tidspärr så att man inte kan göra drag för ofta. Spärren är ett fält under spelplanen (vitt för vitspelaren och svart för svartspelaren).

 

 

Fältet är ursprungligen lika brett som planen, och krymper långsamt ihop. Efter några sekunder har det försvunnit helt. Innan det har försvunnit kan du inte göra något drag eller ens trycka på en pjäs med musen. När det har försvunnit

så kan du dra igen.

 

---

 


Bygga fler pjäser

 

Du kan bygga en ny pjäs genom att klicka (vänster knapp) på det ställe där du vill bygga den. Stället måste vara på kontrollerat område och måste vara lagom nära en annan pjäs. Om du för musen (utan att klicka) över ett ställe som du kan bygga på så visas en röd kontur av den pjäs du kan bygga där.

 

Du kan först bara bygga ett annat slags pjäs, en fyrkant. Ställ muspekaren på lagom avstånd från en rund pjäs utan att klicka. Om tidspärren gått ut visas en röd fyrkant

 

 klicka för att bygga pjäsen där:

 

Fyrkanter är stillastående pjäser, så du kan inte flytta dem. Och de kontrollerar just inget stort område. Vitsen med fyrkanter är att med dem kan du bygga fler runda pjäser. Runt varje fyrkant finns ett svagt mönstrat område. På det kan du bygga fler runda pjäser.

Området fortsätter i en ring runt hela fyrkanten men du kan bara använda den del som du kontrollerar. För att bygga en rund pjäs där måste du först bestämma att det är runda pjäser du vill bygga. Det gör du genom att klicka på konturen av den runda pjäsen till vänster om spelplanen.


 

Pjäserna till vänster om spelplanen visas bara som konturer och deltar inte i spelet. De finns bara där för att du ska kunna välja vilken typ av pjäs du vill bygga. Den typ av pjäs som du valt visas i rött. För att välja den andra klicka på den. I det här exemplet klicka på cirkeln för att välja den. Cirkeln visas då i rött. För muspekaren över det mönstrade området. Om du kan bygga en rund pjäs visas en röd cirkel. Klicka för att bygga pjäsen. Efter ett klick här:

 

---

 

 


Maxgränser

 

På detta sätt kan du bygga fler pjäser, både runda och fyrkanter. En pjäs kan bara byggas på kontrollerat område på lagom avstånd från en kontrollerad pjäs av annan typ, dvs runda på lagom avstånd från fyrkanter och tvärtom. Den kan inte byggas för nära någon annan pjäs. Runt fyrkanterna visas det område där  runda pjäser kan byggas. Fyrkanterna har egentligen inget annat värde än för att bygga fler runda pjäser.

 

Du får aldrig ha mer än två fyrkanter samtidigt på spelplanen. När du har två fyrkanter försvinner möjligheten till vänster om planen att välja fyrkant. Men om en av dina fyrkanter erövras av motspelaren får du bygga en ny igen. Du får bygga hur många som helst under ett parti men inte ha mer än två i spel samtidigt.

 

För de runda pjäserna finns en annan typ av gräns. Här får du bygga maximalt sju till, utöver den pjäs du har vid spelets början. Och du får ha alla i spel samtidigt. Men om en rund pjäs erövras av motståndaren så får du inte någon extra till de sju. När du byggt sju runda pjäser försvinner valmöjligheten till vänster för gott under partiet.

 

Ovanför spelplanen visas de runda pjäser du har kvar att bygga:

 

 

I början finns här sju stycken men de försvinner allt eftersom du bygger runda pjäser. När det är tomt kan du inte bygga fler. Du inte kan klicka på dessa pjäser, de finns bara där för att visa hur många runda pjäser du har kvar att bygga.

 

---

 


Neutrala områden

 

Ett område som kontrolleras av både en vit och en svart pjäs är neutralt och visas i grått. Om en vit och en svart pjäs är nära varandra ser det ut som till vänster ur vits synvinkel, och som till höger ur svarts synvinkel

 

 

Bägge spelarna ser alltså det neutrala området och sitt eget område.

 

En pjäs kan inte flytta in i eller byggas på neutralt område.

 

Om ett område kontrolleras av två vita pjäser och bara en svart pjäs räknas det till vit. I det fallet kan också svart se det området eftersom en svart pjäs kontrollerar det.

 

Det röda område som svart ser ligger inom båda vita pjäsernas kontroll. Vit kan nu flytta en av pjäserna neråt för att utöka sitt område. Resultatet blir att svarts pjäs hamnar på neutralt område, och ser ut som


 

 

Svarts pjäs har på detta sätt blivit fångad. Den kan inte flytta eftersom den inte befinner sig på kontrollerat område. Vits nedre pjäs är på kontrollerat område eftersom bägge vita pjäserna kontrollerar dess plats. Men den kan inte flytta in i neutralt område och därför inte ta svarts pjäs – än.

 

 

 

 

 

---

 


Slå motspelarens pjäser

 

För att kunna slå en av motspelarens pjäser måste den befinna sig på  ett område man kontrollerar. Så kan alltså vit slå en svart pjäs om den befinner sig på område som kontrolleras av vit. Om i exemplet vit flyttar ner också sina andra pjäs blir ställningen, sedd från vit och svart:

 

 

Svarts pjäs har blivit lite rödfärgad, som tecken på att den befinner sig på område som kontrolleras av vit. I detta läge får vit slå svarts pjäs genom att helt enkelt flytta dit en av sina pjäser, ungefär som en pjäs slås i schack. Pjäsen som slås försvinner och pjäsen som slår hamnar på dess ställe.

 

Här trycker vit musknappen över sin högra rundel. Området dit den kan gå lyser upp. Den svarta pjäsen lyser också upp för att visa att den kan slås.

 


 

Svart kan förhindra detta bara genom att flytta andra pjäser nära den fångna pjäsen. Ett område som kontrolleras av lika många svarta som vita pjäser är neutralt, och där får ingen flytta någon pjäs. Ett område som kontrolleras av fler vita pjäser än svarta kontrolleras av vit, och där får bara vit flytta.

 

På samma sätt blir vita pjäser som är på svart område lite blåfärgade och svart kan slå dem.

 

    

 

 

---

 

 


Vinna spelet

 

Högst uppe till höger visas spelklockan. Den räknar ner till noll. När den blir noll är spelet slut och den vinner som kontrollerar mest område.

 

 

 

Överst till vänster om spelplanen visas ställningen: hur många fler andelar av planen du kontrollerar än motståndaren. I början kontrollerar bägge lika mycket så då står 0 för både vit och svart. Om vit sedan i något läge kontrollerar tre andelar mer än svart så står det 3 för vit och -3 för svart. När du har färre andelar blir siffran röd.

 

En andel är en sextifjärdedel av planen. Om du tänker dig planen som ett schackbräde är en andel alltså stor som en schackruta.

 

Det finns ett annat sätt att vinna på. Om motståndaren inte längre kontrollerar någon av sina pjäser – dvs de är på neutralt eller på ditt område – har du vunnit. I ett sådant läge kan ju heller inte motståndaren göra något drag.

 

Du kan när som helst ge upp genom att trycka på .

 


 

När spelet är slut visas hela spelplanen för bägge spelarna.

 

---

 

Starta spelet

 

För att spela måste man vara två med varsin dator. Bägge startar spelet genom att trycka här. Du kan inte spela mot datorn men om du vill kolla in spelet kan du starta det två gånger och spela mot dig själv.

 

 

Om spelet inte startar kan det bero på att din java är för gammal. Den som kan det minsta om java kan lätt hämta nyaste gratis på www.sun.com.

 

Datorerna måste sedan få kontakt över Internet genom att den ena försöker koppla upp och den andra tar emot en uppkoppling – ungefär som vid ett telefonsamtal där en telefon ringer upp och den andra blir uppringd. (Det spelar sedan ingen roll vem som ringde upp, men någon måste göra det).

Här måste alltså en av er välja att koppla upp genom att trycka  .

Den andra väljer att bli uppkopplad genom att trycka .

 

Den som väljer att bli uppkopplad kan inte sitta på ett annat lokalt nät eller ha för starka brandväggar igång. (Om du har det så be någon att öppna port 8888 åt dig.)

 

---

 

 

Uppkoppling

 

Den som väljer att koppla upp med  måste ange den andres IP-nummer (ungefär som man måste slå ett telefonnummer för att komma till rätt telefon):

 

 

Skriv in IP-numret i det vita fältet och tryck Retur. Om du inte vet rätt IP-nummer så står det hos den andre som tryckt  för att bli uppkopplad.

 

 

 

När uppkopplingen lyckats ska den som blivit uppkopplad trycka :

 

Nu startar spelet!


Om du vill prova spelet själv kan du starta det två gånger på din dator. Låt en av dem lyssna och den andra koppla upp, och skriv localhost i stället för ett IP-nummer. Då kommer du att kunna spela bägge sidorna själv, i olika fönster.

 

---

 

 

Control och Controlite

 

Hittills har vi beskrivit en lätt version av Control som kallas Controlite. Du väljer om du vill spela Control eller Controlite i optionspanelen

 

 

 

Båda spelare måste förstås välja samma. I optionspanelen kan du också sätta lite olika storlek på spelet och andra varianter – prova! Båda spelare måste välja på samma sätt.

 

 

---

 

 

Tunga pjäser

 

Skillnaden mellan Control och Controlite är att i Control finns fler typer av pjäser, så kallade tunga pjäser. De är starkare än den vanliga runda pjäsen.

 

För att kunna bygga tunga pjäser måste du först bygga ett kors. Det gör du genom att flytta en rund pjäs in i en fyrkant.

 

 

Om draget är möjligt visas konturerna av ett kors över fyrkanten när du drar den runda pjäsen dit. Om du utför draget ersätts fyrkanten med ett kors. Den runda pjäsen försvinner in i korset och blir kvar där till spelets slut; den kan inte komma ut igen.

 

Ett kors är liksom fyrkanten orörligt. Det kontrollerar ett lite större område och det kan inte användas för att bygga fler runda pjäser. Det kan bara användas för att uppgradera runda pjäser till tunga pjäser.

 

 

---

 

 

Uppgradering

 

En rund pjäs som ska uppgraderas måste vara på kontrollerat område, och nära ett kors som också står på kontrollerat område.

 

För att uppgradera måste du först välja vilken typ av pjäs du ska uppgradera till. Det finns tre alternativ som visas i vänsterkanten. Liksom du tidigare klickat på rund och fyrkant där för att bestämma vad du ska bygga så ska du klicka på rätt typ av pjäs för uppgradering. Den du valt visas i rött.

 

Det tre alternativen  är

 som är en snabbare pjäs,

 som är en starkare pjäs och

 som är en pjäs med längre räckvidd.

 

 

 


 

Här har du valt  till vänster. För muspekaren över den pjäs du vill uppgradera. Om uppgraderingen är möjlig, alltså pjäsen är nära ett kors och på kontrollerat område, visas en röd kontur av den pjästyp du valt. Klicka här för att göra uppgraderingen

 


På samma sätt som för fyrkanter så får du inte ha mer än två pjäser av samma typ i spel samtidigt. Så om du redan har uppgraderat två till  så försvinner den valmöjligheten.

 

---

 

 

Pjästyper

 

En pjäs av denna typ utövar dubbel kontroll av sitt område. Den ser ut som två runda pjäser som står mycket nära varandra


 

Här är till exempel samma situation sedd från vit (till vänster) och svart (till höger)

 

   

 

Den rödfärgade svarta rundeln ligger på den vita pjäsens område. Eftersom den pjäsen räknas dubbelt kontrolleras området av vit som kan slå rundeln. Området som kontrolleras av den vita pjäsen och bägge svarta är neutralt

 

 


 

 Denna pjäs har längre räckvidd för sitt kontrollerade område. Den ser ut som att den strålar ut sin kontroll!


Men den kan inte röra sig längre än en vanlig rundel.

 

 

 

 

 


 

 Denna pjäs kan röra sig längre under ett drag. Det ser ut som om den har vingar.


 

Men den kontrollerar inte ett större område så ska den röra sig långt måste den använda områden som kontrolleras av andra pjäser.

 

 


Pjäsen rör sig också fortare. Tidspärren är kortare efter ett drag så du kan göra nästa drag snabbare.

 

 

---

 

Kullar

 

Normalt är spelplanen platt. En variant som gör spelet mer oförutsägbart är att låta den ha kullar. Du sätter detta i optionspanelen:

 

 

En kulle visas som koncentriska cirklar på planen:

 

 

Du kan bara se kullar inom det område som kontrolleras av dina pjäser, så du måste utforska planen för att hitta dem. Till vänster är ett exempel på två kullar nära en vit pjäs.


 

 

En pjäs på en kulle kontrollerar ett större område. Så det är bra att hitta kullarna och flytta pjäser dit. Till vänster syns effekten om pjäsen flyttar till kullen: kontrollområdet blir större.


Det finns olika storlekar och höjder på kullar. Höjden på en kulle visas genom antalet cirklar. Ju flera cirklar, ju högre är kullen och ju större område kontrollerar en pjäs som står på den.


Kullarnas plats och storlek bestäms slumpmässigt. Den kan ligga tätt ihop eller vara utspridda över planen. Så spelet blir mer oförutsägbart.

 

---

 

Andra options

 

Om du vill kan du variera spelet genom att sätta andra options. Den du spelar med måste förstås sätta options på samma sätt.

 

Board shape

 

Detta är formen på spelplanen. Du kan välja mellan fyrkantigt och runt.

 

Shape of areas

 

Detta bestämmer formen på de områden en pjäs kontrollerar och kan flytta till. Möjligheterna är kvadrat, sexkant och cirkel. Om datorn verkar ha problem att orka med spelet prova att sätta detta till kvadrat.

 

Relative board dimensions

 

Tänk på spelplanen som ett 8 x 8 schackbräde. Du kan öka längden och bredden oberoende av varandra till maximalt 16 rutor, och på det sättet få en rektangel (eller ellips, om du valt rund form). Detta ökar inte ytan på skärmen eftersom spelplanen skalas ned automatiskt. Men det påverkar pjäsernas storlek. Så en spelplan på 16 x 16 ser lika stor ut på skärmen, men pjäserna och de områden de kontrollerar är mindre.

 

Graphics

 

Här bestämmer du hur stor spelplanen ska vara på skärmen.

 

Game speed

 

Här avgör du hur snabb tidspärren ska vara efter varje drag. Sätt det till “fast” för att få en snabbare tidspärr, så att du kan göra nästa drag snabbare.

 

Game length

 

Detta är längden på ett parti (i minuter) tills spelklockan når noll.

 

Pebbles

 

Detta är antalet runda pjäser som varje spelare har. Normalt är det 8, nämligen en startpjäs och 7 ytterligare som kan byggas. Du kan öka detta antal så att du kan bygga ännu fler pjäser. Om du gör det finns en gräns på att du får ha högst 8 runda pjäser i spel samtidigt. Om de slås eller uppgraderas kan du bygga fler.

 

 

---

 

Ha kul!

 

Jag har copyright men du är välkommen att prova spelet så mycket du vill. Meddela mig gärna om du har förslag eller synpunkter!