Här kan du leka med komplexa tal!

Här ser du en del av det komplexa talplanet. Den horisontella axeln är reell, dvs punkter på den axeln svarar mot reella tal, och den vertikala axeln är imaginär. Varje punkt (x,y) i planet svarar mot det komplexa talet x+iy. Den röda cirkeln är enhetscirkeln, dvs där ligger komplexa tal som har avståndet 1 från origo. Enhetscirkeln skär den reella axeln vid -1 och 1, och den imaginära axeln vid -i och i.

Du kan flytta punkterna A och B och se resultatet av addition eller multiplikation i den röda punkten.

Du kan också lösa andragradsekvationen X^2 + AX + B =0. De två rötterna visas med röda punkter. Här kan du också flytta rötterna för att se vilken ekvation som har just de rötterna. A är minus summan av rötterna, och B är produkten av rötterna.