Uppsala universitet       Institutionen för informationsteknologi


Eva Pärt-Enander är universtetslektor vid institutionen för informationsteknologi.
Arbetar vid Uppsala Learning Lab som pedagogiskt ansvarig sedan 2001.
Kort Curriculum Vitae 2012 (English).
Eva Pärt-Enander
	i Farfa, (Birgittakloster), april 2008