Verb

Preteritumsystemet

svenska tempus pluskvamperfekt preteritum (imperfekt) futurum preteriti
engelska tense pluperfect past future past (?)
rule hade + supinum preteritum skulle + infinitiv
example när jag hade städat, jag gick till skolan sen skulle jag handla
han reste igår

Presenssystemet

svenska tempus perfekt presens framtidens perfekt futurum
engelska tense perfect present future perfect future
rule har + supinum presens när/då ... har + supinum kommer att + infinitiv 
ska + infinitiv 
tänker + infinitiv 
presens
example jag har läst boken jag läser boken när jag har läst boken tänker jag läsa
han har rest kommer att vi gå

Futurum

There are four ways of forming the future tense of a verb. Three involve using the infinitiv with other verbs, the other is to use the present tense with a time expression that clearly indicates future action.
presens
When the future meaning is clear from a time expression in the sentence.
kommer att
Pure prediction or assumption; most neutral form.
ska
Wishes or intentions of subject or some other person affect the future.
tänker
Subject of the sentence plans to do something. The subject has control and it is certain to happen.

Forms of regular verbs

If you know the grundform (imperativ) you can form the present tense and distinguish between class 1 and class 2. If you only know the infinitiv form (most dictionaries list this) then the same isn't true.
 
Konjugation 
conjugation
Imperativ 
imperative
Infinitiv 
infinitive
Presens 
present
Preteritum (imperfekt) 
past
Supinum 
supine
Comments
pattern grundform grundform + a grundform + (e)r grundform + de/te/dde grundform + t/tt

easy, end in 'a'
vänta! vänta väntar väntade väntat the so called 'ar' verbs
2a 
easy, end in consonant
ring! ringa ringer ringde ringt the 'er' verbs
2b 
like 2a, but end in p, k, s, or t 
(pakistan)
köp! köpa köper köpte köpt Verbs that end in p, k, s, t don't sound right with a 'de', so use 'te'
rök! röka röker rökte rökt
läs! läsa läser läste läst
sköt! sköta sköter skötte skött

easy, end in vowel
tro! tro tror trodde trott

vowel changers
skriv! skriva skriver skrev skrivit i-e-i (long i)
bjud! bjuda bjuder bjöd bjudit u-ö-u
frys! frysa fryser frös frusit y-ö-u
drick! dricka dricker drack druckit i-a-u (short i)
ta(g)! ta(ga) ta(ge)r tog tagit a-o-a 
'g' is old 
spelling
dö! dör dog dött ö-o-ö
ät! äta äter åt ätit ä-å-ä
kom! komma kommer kom kommit o-o-o

irregular (see table below)

Forms of irregular verbs

 
Imperativ 
imperative
Infinitiv 
infinitive
Presens 
present
Preteritum 
(imperfekt) 
past
Supinum 
supine
Comment
var! vara är var varit
få! får fick fått
ge! ge ger gav gett
kommer kom kommit
- kunna kan kunde kunnat
- vilja vill ville velat
- - måste måste måst
- (skola) ska(ll) skulle (skolat)

s form of verbs

Reciprocal

When there is an implied object of "each other" (varandra) you use an 's' form of the verb.

Deponens

A small collection of old, previously reflexive verbs that end in 's'. The 's' ending doesn't mean anything.

Passiv

When the subject of a sentence isn't of interest, or you want the passive voice. Only verbs that can take objects after them can be put into the passiv form. A very common form that uses the passiv construction is The passiv form is made by adding an 's' to the other forms of the verb. In the present tense you may include an 'e' with the 's', but in modern Swedish it is most often not written or spoken this way. However, if the verb ends in an 's' then you must include the 'e' for the present tense.
 
Konjugation Imperativ Infinitiv Presens Preteritum 
(imperfekt)
Supinum
1 studeras! studeras studeras studerades studerats
2a stängs! stängas stängs stängdes stängts
2b köp! köpas köps köptes köpts
3 sy! sys sys syddes sytts
4
5
 

Recipes and newspapers are common places to see the passiv form. Here's an example of a recipe in both active and passive form.

Reflexiv

Reflexive verbs in Swedish may not be reflexive in English, and vice versa. These are the verbs that come with 'myself' or 'yourself'. The pronoun to use with the verb depends on the subject, as follows. The form of the verb indicating tempus is done by modifying the first part of the verb, no change is made to the pronoun part.
 
Subjekt Pronom
jag mig
du dig
han, hon sig
den, det sig
vi oss
ni er
de sig

Examples

Reflexiv verb English meaning Example
roa sig amuse De roade sig hela dagen.
bryr sig care about Jag bryr mig inte om det.
satte sig seat (sit down) Vi satte oss i soffan.
känner sig feel ? Hur känner du dig?
bestämt sig decided Nu har hon bestämt sig.
anmäla sig ? Ni måste anmäla er.
gifte sig marry När gifte de sig?
försov sig ? Hon försov sig i morse.
lade sig ? När gick de och lade sig?
lära sig learn Vad har ni lärt er på kursen?
skynda sig hurry De skyndade sig hem
skaffa sig acquire Jag har skaffat mig en dator.
klara sig ? Hon klara sig bra ensam.
ställa sig Han ställde sig i en annan kö.
klä på sig dress completely Vi klädde på oss.
skriv in sig Har du skrivit in sig?
ta med sig take with Ni tog med er vin.
ta igen sig rest, recover Jag måste ta igen mig en minut.
skärpa sig behave Skärpa dig!
försörja sig support, earn Han måste försörja sig.
koncentrera sig concentrate Jag kan inte koncentrera mig.
tänka sig imagine Vi kan inte tänka oss något bättre.
tvätta sig wash Jag tvättar mig.
skaffa sig acquire (buy, lease, steal, find, ...) Jag skaffa mig en ny dator.
rör
kamma
klippa cut hair Jag klippar mig.
 

Present participle - presens particip

<info from Stefan on other uses of presens particip> Turning a verb into an adjective, present tense. The 'ing' ending in English. For example, "the laughing woman".

Rule

Examples

Past participle - perfekt particip

Turning a verb into an adjective, past tense. Often the 'ed' ending in English. For example, "the closed door". The perfekt particip does change its form to match the noun.

Rule

 
Konjugation Imperative Presens particip Perfekt particip Rule
1 vänta! väntande väntad add a 'd'
2a ring! ringande ringd add a 'd'
2b köp! köpande köpt add a 't'
3 tro! troende trodd add a 'dd'
4 skriv! skrivande skriven drop 'it' from supinum form and add 'en'

Particle verbs

Form the participle by moving the particle in front of the modifed verbBack to Contents