Pianoafton

Bengt Jonsson, piano

lördag 17 maj 2003, kl 16.00
Gamla Rådhuset, Vaksalag. 2, Uppsala

Program:

W. Peterson-Berger:Frösöblomster (1a samlingen)
Maurice Ravel:Valses nobles et sentimentales
Isaac Albeniz:El Albaicin ur "Iberia"
Robert Schumann:Sonat nr. 2, g-moll

Välkomna!

Entre 50:- (stud./pens. 30:-, barn/ungd. 0:-)