Studerandeutbyten med Frankrike

Det finns studerandeutbyten med franska universitet för studenter inom datavetenskap och näraliggande ämnen vid Uppsala Universitet.

Utbytena lämpar sig för dig som studerar på

Även andra studenter kan komma ifråga.

Generell information om utlandsstudier med fransktalande länder (på franska, postscriptformat) hittar du här.

Utbytena är med

Du kan också få en beskrivning av livets som utbytestudent från Uppsala. Ännu en reserapport.

En reserapport.

Det finns många skäl att studera utomlands en termin eller ett år:

Sista ansökningsdag är 15 april.

Normalt gåller utbytena för ett år, men kortare tid kan komma också komma ifråga. Jag lämnar gärna ytterliga upplysningar om utbytet, kurser, språkkunskaper, språkkurser i anslutning till studierna, ansökningsförfarande etc.


 
Anders Berglund                       Office: Room 1254
Department of Computer Systems        E-mail: Anders.Berglund@docs.uu.se
Box 325                               Phone (work): +46 18 18 31 67
S-751 05 Uppsala                      Mobile phone: +46 70 425 02 11
Sweden                                Fax (work):   +46 18 55 02 25