1.      Angående försenade uppgifter

 

För labinlämning gäller:

 

* Labbar som lämnas in i tid, rättas snabbt.

 

* Labbar som lämnas in före augusti månads utgång, rättas vid höstterminens början. Eventuella kompletteringar här måste göras mycket snabbt.

 

* Labbar som lämnas in under nästa läsår, rättas inte.

 

För projekten gäller:

 

* Projekten måste lämnas in i tid för att möjliggöra seminarier. Förseningar kan enbart accepteras av mycket starka, oväntade skäl, såsom akut sjukdom. Alla sådana förseningsanledningar ska kunna styrkas.

 

För kompletteringar av labbar/projekt gäller:

 

* Kompletteringar ska göras snabbt, för en snabb följdrättning.

 

* I övrigt gäller reglerna (angående läsårsslut), såsom för labbar.

 

Notera att delresultat (såsom icke-avslutade labkurser)  enbart är giltiga nästa år, om den lärare som har kursen nästa år så beslutar. I normalfall ska labkursen göras om, om inte alla delar blir färdiga under ett år