Lektionsuppgift 4

Du behöver inte provköra uppgifterna till lektionen. Du kan få bonus för att du har förberett lösningsförslag, oavsett om dessa är riktiga eller inte. 

1. Lös uppgift 5 på maj-tentan 2002.

2. Lös uppgift 7 på augusti-tentan 2002.

3. Lös uppgift 8 på augusti-tentan 2002. Ge gärna metodhuvuden för fler metoder än sex. Viktigast är dock att du kan förklara och argumentera för ditt val av klasser och metoder.