Lektionsuppgift 3

Du behöver inte provköra uppgifterna till lektionen. Du kan få bonus för att du har förberett lösningsförslag, oavsett om dessa är riktiga eller inte.  2 a och b räknas ur bonussynpunkt som separata uppgifter.

 

1. Skriv ett program som läser in 5 heltal till en array, och som därefter frågar efter ett tal och avgör om detta tal finns i arrayen. Du får göra din lösning mycket enkel. Skriv ett fullständigt program. Inspirera dig av uppgifter från föreläsningen, men använd en while-slinga.

2. Skriv ett program som läser in ett antal heltal till en array och som därefter finner det minsta talet. Både talets storlek och dess position i arrayen ska skrivas ut. Inmatningen avslutas med att talet 0 matas in. Förutsätt att de övriga inmatade heltalen är större än 0. Du får anta att arrayen ska rymma maximalt 10 tal. Du får göra din lösning mycket enkel. Inspirera dig av den liknande uppgiften som presenterades på föreläsningen. Skriv ett fullständigt program.

a) Använd en for-loop

b) Använd en while-slinga

3. Skriv en metod som skriver ut en multiplikationstabell för tal mellan 1 och 10. Utskriften får bli mycket ful, men bör ha följande övergripande struktur:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

3 6 9 12

4 8

5 10 osv ...

6