Laboration 5

Kioskkön med bättre in och utmatning

 

Innehåll och syfte

Efter denna laboration ska du kunna hantera en mycket enkelt grafiskt användarsnitt i Java.

Uppgift

Studera uppgiften om kiosken, som den presenterades på föreläsningen. Din uppgift är att göra ett par ändringar i programmet:

Undvik komplicerade lösningar - en rimlig lösning är kodmässigt enkel och innehåller inga större begreppsmässiga svårigheter.

Genomförande

Labben ska genomföras och redovisas i grupper om två studenter. Muntligt samarbete mellan grupper är tillåtet och rekommenderat.Vi rekommenderar att du inför labben har knappat in programkoden för de olika metoderna, eller att du har tänkt igenom uppgifterna i syfte att komma med förberedda frågor till Mayank.

Eftersom denna lab kan bli mycket enkel, kan du kanske använda återstående tid att göra färdigt gamla labbar. Se i så fall till att du har förberett eventuella frågor på dessa.

Examination

Uppgiften ska redovisas genom en rapport som ska lämnas på papper till Mayank, i hans postfack, hus 1, plan 4, bredvid kopiatorerna.

Rapporten ska innehålla:

Följande regler gäller: