Grundläggande programmering

2003

Nyheter

Tider för seminarier och seminarieanvisningar är klara.

Klarlägganden om försenade uppgifter och labbar nu på WWW.

Anteckningar från föreläsning Teori för beräkningar, med Roland Bol

Uppgifter från lektion 4, nr 1 och nr 2

Hur klarar man projekten?

Programmeringsprojekten on-line :-D

Föreläsningsplanen är nu (21 april) uppdaterad, till att stämma med schemat.

Förtydligande: En variable deklarerad inuti en for-loop är enbart tillgänglig i denna loop.

Lab 3 och Lektion 2 är nu utlagda.

Länkarna till SUN (för att ladda ned Java, tack Jonas) och ssh är nu rättade.

Kursinfo m.m.

Kursinformation
Mayanks tider

Laborationer

Redovisningsformerna på laborationerna varierar

Laboration 1 Knapptryckningsövning
Laboration 2 Programmera-själv-övning
Laboration 3 Tänk-själv-övning
Laboration 4 Tänk-stort-övning
Laboration 5 Rita-och-berätta-övning

Lektionsuppgifter

Lektion 1
Lektion 2
Lektion 3
Lektion 4

Gamla tentor

Maj 2001 (Uppgift 5, 6, 7, 8 ej relevanta)
Juni 2001

 (Uppgift 5, 6, 7 ej relevanta)
Augusti 2001 (Uppgift 6, 7, 8 ej relevanta)

Maj 2002

Augusti 2002

Projekt

Programmeringsprojekten är klara
Seminarieanvisningar


Anders Berglund

Last modified: Thu May 2 20:10:03 MET DST 2002