Anvisningar för lektionerna

Lektionstider:

Annmälningan är bindande, utom om speciella skäl, såsom sjukdom, föreligger.

Inför lektionen, talare:

Förbered en presentation som ska ta 30-45 minuter. Du kan ha nytta av OH-bilder eller skriva på tavlan.

Du bör noggrant tänka igenom strukturen på din presentation.

Skriv kortfattade färdiga anteckningar att dela ut till besökande.

Det är inte nödvändigt att täcka hela området, men väsentliga moment (såsom exempelvis de bärande idéerna bakom lat evaluering) ska presenteras. Däremot bör exempelvis implementeringstekniska detaljer (exvis hos strömmar) inte behandlas.

Se till att grundidéerna är tydliga i din framställning!

Skriv kortfattade färdiga anteckningar att dela ut till besökande.

Använd många exempel i din framställan. Bygg gärna din framställan på dessa.

Notera speciellt att du inte ska redovisa din programmeringsuppgift annat än om detta är lämpligt av pedagogiska skäl

Inför och under lektionen, åhörare

Inga speciella förberedelser ska behövas, men ställ gärna frågor under lektionen.

Under lektionen, talare

Tänk på din framställan, tala tydligt, tala till publiken, skriv gärna på tavlan eller använd OH-bilder.


Anders Berglund            Office: Room 1254
Department of Computer Systems     E-mail: Anders.Berglund@docs.uu.se
Box 325                Phone (work): +46 18 471 31 67
S-751 05 Uppsala            Mobile phone: +46 70 425 02 11
Sweden                 Fax (work):  +46 18 55 02 25
                    

Senast ändrad: 08/28/97 23:08:21