Tips, FP

Praktiska ting:

Finns på ~abd/ifp

Läs README

Dokumentation:

Finns från hos Monica (gamla exet stulet även här, trist nog)

Uppgiften:

Ska lösas utan att använda rekursion eller konstruktioner såsom WHILE

Ett enkelt saett att exekvera FP

Kopiera från mitt konto ~abd antingen ifp.tar.gz och packa upp den ELLER allt som finns under ~abd/ifp, utom ~abd/ifp/fproot/test.

Du kan också försöka ladda ned filen här.

Skaffa ett alias
alias ifp '/home/idt/abd/ifp/interp/ifp'

Gå till fproot/demo

Skriv ifp och kör.

Skulle du få problem, sätt IFProot ~/fproot


Anders Berglund            Office: Room 1254
Department of Computer Systems     E-mail: Anders.Berglund@docs.uu.se
Box 325                Phone (work): +46 18 471 31 67
S-751 05 Uppsala            Mobile phone: +46 70 582 45 80
Sweden                 Fax (work):  +46 18 55 02 25
                    

Senast ändrad: 08/28/97 23:08:21