Funktionell programmering

Välkommen till funktionell programmering vt97!

Söker du egentligen
höstterminens kurs?

Lektioner 28 maj

Följ denna länk.

Fråga! Eller tyck till!

Frågor och feed-back! Frågor om kursinnehållet? Synpunkter? Något du undrar över? Skriv!!

Anmälan fördjupningsuppgift

Du kan nu anmäla dig till redovisning av fördjupnignsuppgiften den 28e maj.

Sista dagen för anmälan är lö 24 maj, kl 18.00. Anmälan är bindande och obligatorisk. Om du av någon anledning inte kan redovisa denna dag, ska du omgående kontakta mig.

Ett exakt schema finns på denna sida senast må 26 maj kl 20.00. Räkna med att större delen av dagen, men inte kvällen, tas i anspråk med obligatorisk närvaro. Närvaro är obligatorisk för dig som följt vårens kurs, även om du inte redovisar denna dag. För dig som följt kursen tidiagre gäller närvarokrav enbartom du redovisar.

Kontakta mig gärna om du har frågor.

Schemat

Schemat för den närmsta tiden ser ut så här:

All handledning i sal lab 4

Notera att handledningen på fördjupningsblocket är "on demand", dvs jag kommer om du skickar ett mail eller ringer på min nalle (070 582 45 80) senast kl 14 samma dag.

Du kan också ringa eller maila för att få hjälp vid andra tillfällen än handledningstiderna

5 maj, handledning, fördjupningsuppgift

6 maj, handledning, fördjupningsuppgift

12 maj, handledning, fördjupningsuppgift

20 maj, handledning, fördjupningsuppgift

28 maj, redovisning, fördjupningsuppgift, tidpunkt meddelas senare

Därutöver ytterligare ett eller två tillfällen mellan 12 maj och 17 maj. Lämna gärna förslag på dag

Nyheter

Salsändring: 14 april: N22, tentan: N13.

Frekvenser, från föreläsningen

Till den 7 april: Instuderingsuppgifter på träd

14 april: Genomgång av projekt

26 april: Tentamen, muntlig, 9-14

Schemaändring
Handledning må - to kl 17 (kom precis) utom tentaveckor fram till 14 april.
10 april utgår
18 mars kl 13.15, ny tid

Labtid
Lab den 17e mars kl 18.15. Den 18e mars utgår.

Instuderingsfrågor inför lektionen 13 mars


Anders Berglund			    Office: Room 1254
Department of Computer Systems	    E-mail: Anders.Berglund@docs.uu.se
Box 325				    Phone (work): +46 18 18 31 67
S-751 05 Uppsala		    Mobile phone: +46 70 582 45 80
Sweden				    Fax (work):  +46 18 55 02 25
				    

 referenser sedan 1 mars 1997.