Datorsystem EIP
Seminarieförberedelse

Seminarium om programmeringsstil och design

Bakgrund

När programmerare ställs inför ett problem är det inte ovanligt att man direkt börjar skriva kod för några utvalda delar som man nästan direkt tycker sig se att man kommer att behöva. Man fortsätter sedan att producera mer kod efter hand som man kommer på lösningar på andra problem som det slutgiltiga programmet skall lösa. Till slut får man ett program som förhoppningsvis fungerar korrekt. Detta angreppssätt tenderar att generera mycket mer kod än vad som är nödvändigt för ett program som skall lösa det aktuella problemet. Orsaken är att man betraktar en liten del av problemet i taget och därmed riskerar att missa det faktum att samma eller liknande delproblem dyker upp i flera olika varianter och därför egentligen skulle kunna dela kod. Det som skiljer skulle kunna utgöra parametrar till den delade koden. För mycket kod betyder att sannolikheten för att göra fel ökar. Om man däremot hittar ett fel i delad kod som används flera gånger i programmet kan man snabbt rätta flera fel bara genom att ändra på ett enda ställe i koden. Ett fel kan även upptäckas snabbare om det uppträder ofta.

Syfte

Syftet är att lära sig att börja med att göra en noggrann design istället för att direkt påbörja programmeringen. När ett program utvecklas skall design och dokumentation utgöra en betydligt större del än kodning och felsökning. Så är ofta inte fallet. Efter seminariet skall ni vara mer vana vid att se helheten i ett problem, dela upp det i delproblem och producera kod som motsvarar er design.

Uppgift

Läs igenom materialet om programmeringsstil och försök förstå så många av de olika idéerna som möjligt. Under seminariet försöker vi sedan tillsammans tillämpa idéerna på ett par exempel. Målsättningen är att få fram ett välstrukturerat program med så lite kod som möjligt för att göra det lättare att ha "total kontroll" över sitt program.
Anders Berglund
Last modified: Tue Sep 21 14:37:40 MET DST 1999