Datorsystem EIP

Ett gott råd: Läs mer om klasser och OOP, i samband med dessa uppgifter

Uppgift 1

.Skriv en klass Rational för hantering av rationella tal. (Du minns att rationella tal skrivs som en täljare och nämnare, exvis 5/8, eller hur?) De rationella talen skall kunna Adderas, Subtraheras, Multipliceras, Förenklas (här finns algoritmen) och Skrivas ut.

Ledning 1: Klassen kommer förmodligen att likna de komplexa talen i kompendiet. Om du inte har kompendiet, titta här. (sidan i postscript. kräver tillgång till psotcriptläsare)

Ledning 2: Uppgiften är m a o ganska enkel.

Det är tillfyllest även om utskriften av ett tal blir "ful".

Uppgift 2

En kropp har en utsträckning och en volym i den bemärkelse ordet används i den klassiska rymdgeometrin. Således är pyramid, klot, kub samtliga exempel på kroppar.

Din uppgift är nu att skriva klasshuvuden för klasserna kropp, klot, kub, pyramid.

Klasserna ska innehålla konstruktorer, enkla utskriftsrutiner, samt funktioner som returnerar yta respektive volym.

Du ska på ett relevant sätt använda arv. Din lösning ska vara en god tillämpning av objektorienterad programmering.

Skriv ett kort huvudprogram som visar att ditt program fungerar. Du behöver inte ha någon inmatning, utan kan låta alla invärdern finnas i programmet.

Anvisningar

Redovisas med länk på web-sidan, tidpunkt enligt schemat.

Redovisnigen ska bestå av en kort beskrivning av programmet, översikt över viktigaste datatstrukturer, algoritmer och funktioner, samt programkod. Ingen inmatning behövs. Dokumentationen till programmet får vara kortfattad.


Anders Berglund
Last modified: Thu Sep 23 14:15:55 MET DST 1999