Datorsystem EIP
Två listuppgifter

removeNthRek

Utöka klassen Node1 med en metod Node1 removeNthRek(int i) som returnerar en lista med samma element som den anropade listan, förutom det i:te elementet.

Metoden ska skrivas rekursivt och på ett meningsfyllt sätt utnyttja de redan givna metoderna (primitiverna) på listor. Metoden ska vara ett gott exempel på ett rekursivt program.

removeNthIter

Utöka klassen Node1 med en metod Node1 removeNthIter(int i) som returnerar en lista med samma element som den anropade listan, förutom det i:te elementet.

Metoden ska skrivas iterativt och bör inte utnyttja de redan givna metoderna (primitiverna) på listor. Metoden ska vara ett gott exempel på ett iterativt program.

Anvisningar Skriv ett enkelt huvudprogram som visar att dina nya metoder fungerar. Använd samma testdata för båda metoderna.

Redovisas med länk på web-sidan, tidpunkt enligt schemat.

Redovisnigen ska bestå av en kort beskrivning av programmet samt programkod. För det rekursiva programmet ska även fallanalys bifogas.


Anders Berglund
Last modified: Tue Sep 21 19:34:50 MET DST 1999